kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ambrosius Bosschaert

Nederlands kunstschilder van bloemstillevens, geboren november 1573 Antwerpen - overleden 1621 Den Haag.

Bosschaert introduceerde een nieuw type bloemstilleven, waarin de bloemen worden weergeven met een botanische precisie. Zijn composities en kleurgebruik zijn perfect afgewogen.
Er zijn van Bosschaert zo'n 50 schilderijen bekend.
Bosschaerts zwager, de stillevenschilder Balthasar van der Ast, was een leerling van hem. Afgezien van Van der Ast, schilderde drie zoons, waaronder zijn zoon Ambrosius de Jonge, in zijn stijl.

Biografie
Het gezin van Ambrosius Bosschaert verhuisde kort na 1587 van Antwerpen naar Middelburg om godsdienstige redenen. Hij werd stillevenschilder en kunsthandelaar.

In 1593 werd hij in die stad lid van het schildersgilde, het Sint Lucasgilde, waar hij van 1597 tot 1613 deken van was. In navolging van Jan Brueghel I specialiseerde hij zich in bloemstillevens, een genre dat populair was in Middelburg.

In 1604 trad hij in het huwelijk met de oudere zus van Balthasar van der Ast, die eveneens een succesvol schilder van bloemstillevens werd.

Kort na 1611 verliet hij Middelburg.

Hij leefde van 1615 tot 1619 in Utrecht en vestigde zich ten slotte in Breda.

Stilleven met bloemen in een Wan-Li vaas, 1619, Olieverf (?) op koper, 31 x 22,5 cm
In een klein vaasje van Wan-Li porselein zijn verschillende soorten bloemen overzichtelijk uitgestald, ondermeer een akelei, tulpen en een pioenroos. Hun fleurige bloemblaadjes steken fel af tegen de donkere achtergrond. Naast het vaasje liggen nog een tulp en een cyclaam. Op sommige bloemen zitten insecten.
Bosschaert (werkzaam in Breda) schilderde dit bosje bloemen niet alleen omdat hij het mooi vond. Gevlamde tulpen waren in de 17de eeuw exotisch en dus erg kostbaar. Daarom kan het goed zijn dat Bosschaert met bloemen en ongedierte doelde op vanitas: de vergankelijkheid van alles wat mooi en duur is.
Bosschaerts schilderijtjes waren erg geliefd, vooral bij mensen die geïnteresseerd waren in bijzondere bloemen en planten. Overzichtelijk gerangschikt geeft dit paneeltje precies weer hoe bepaalde bloemen en insecten er uitzien. De waterdruppels op een blad zijn net echt.

In 1621 overleed hij tijdens een reis naar Den Haag, waar hij een bloemenschilderij ging afleveren bij prins Maurits, waarvoor hij duizend gulden ontving. Zijn zoon Ambrosius de Jonge trad in de voetsporen van zijn vader.

Websites: Johannes Bosschaert, verm. Middelburg 1606/08 - verm. Dordrecht 1628
Johannes was de zoon van bloemen- en vruchtenschilder Ambrosius Bosschaert (1573-1621). Het schildersvak leerde hij van zijn vader en van zijn oom Balthasar van der Ast. Zijn broers Ambrosius (1609-1645) en Abraham (1612/13-1643) waren ook schilder. Het gezin woonde in Middelburg, Bergen op Zoom, Utrecht en Breda. In 1623 werd Johannes ingeschreven bij het Haarlemse Lucasgilde. Drie jaar later trad hij toe tot het gilde in Dordrecht. Zijn laatste gedateerde schilderij is van 1628, een vermelding van zijn overlijden is nooit gevonden.
Bosschaert schilderde bloem- en vruchtenstillevens, in heldere kleuren en met scherp omlijnde contouren. Zijn werk lijkt stilistisch sterk op dat van z'n vader, van wie hij ook motieven overnam. Johannes Bosschaert moet een vroegrijpe schilder zijn geweest, want alle werken die we van hem kennen zijn gemaakt voor hij 20 of 22 jaar oud was. Hoewel hij misschien maar kort in Dordrecht werkte, had hij grote invloed op Bartholomeus Assteyn en op ten minste één schilderij van Jacob Gerritsz. Cuyp, het Tulpenbed. - (cms.dordrecht.nl)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.