kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Amsterdamprijs voor de kunsten

De Amsterdamprijs voor de kunsten is een prijs voor kunstenaars die een belangrijke bijdrage en actuele bijdrage leveren aan de kunst in Nederland.

De prijs is met ingang van 2003 ingesteld kunstprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). In de prijs zijn de 18 afzonderlijke, kleinere prijzen, zoals die tot 2002 bestonden (waaronder voor componisten de Matthijs Vermeulenprijs, voor beeldende kunst de H.N. Werkmanprijs en de Sandbergprijs en voor literatuur de Busken Huetprijs, de Herman Gorterprijs en de Multatuliprijs) gebundeld.

Het AFK benoemt een brede jury, bestaande uit zeven leden die twee tot vier jaar achtereen deel uitmaken van de jury. De jury bepaalt jaarlijks welke drie aandachtsgebieden de Amsterdamprijs het volgend jaar krijgt. Daarbij kan het gaan om een discipline, om een genre daarbinnen of juist om een bundeling van meerdere disciplines, maar bijvoorbeeld ook om een thema. De prijs kan worden toegekend aan kunstenaars (of groepen van kunstenaars) uit Nederland of daarbuiten die een onmiskenbare rol vervullen in de ontwikkeling van de kunst in Nederland. Het gaat niet alleen om Amsterdamse kunstenaars of projecten in Amsterdam.

Gelauwerden
2006 - beeldende kunst: OT301, initiëren van crossoveractiviteiten
2006 - muziek: Claron McFadden, veelzijdig sopraan
2006 - mode: Aziz, combineren van esthetiek en engagement

2005 - podiumkunst: Guy Cassiers, regie van Proustcyclus
2005 - beeldende kunst / vormgeving: Claudy Jongstra, ontwerpen in vilt
2005 - muziek: Joël Bons voor zijn leidende rol in het Atlas Ensemble

2004 - niet uitgereikt, vanwege de bezuinigingen in het Amsterdamse kunstleven

2003 - literatuur: Hafid Bouazza voor zijn gehele oeuvre
2003 - kunstenaarsinitiatieven: W139
2003 - architectuur: MVRDV (Maas, Van Rijn en De Vries)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamprijs_voor_de_kunsten

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 716.