kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Amsterdams impressionisme

Amsterdamse Impressionisten

De schilders van het Hollands impressionisme, de Haagse School en de generatie van het Amsterdamse impressionisme rond 1890, laten zich inspireren door het Franse impressionisme.

De Nederlandse aanhangers van de het impressionisme gingen echter meer uit van de tonaliteit van een schilderij en het typische Franse uitgewerkte licht-, zon- en kleureffect ontbreekt bij hen. Hoewel ook in Nederland de schildersezel mee naar buiten wordt genomen: de polder of de duinen in. Maar geen landschappen vol helder licht in kleurige verftoetsen zoals in Frankrijk. De Haagse School schildert wel het licht, maar dan verbeeld in dik geschilderde, tonalistische landschappen (tonalisme: het, schilderen in een bepaalde overheersende toon; het schilderen in nuances van een overheersende kleur in plaats van het gebruiken van verschillende kleuren).

In de schilderkunst was de traditie van de impressionistische Haagse School midden jaren tachtig nog springlevend.

De directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunst te Amsterdam, August Allebe, stond met zijn realistische naturalisme tegenover het lyrische karakter van de Haagse School en heeft hiermee ook veel van zijn leerlingen beïnvloed.

Enerzijds schiepen de kunstenaars natuurgetrouwe landschappen die zich onderscheidden door schilderachtigheid, stemmigheid en intimiteit, maar anderzijds kwam er ook een jongere generatie schilders die zich niet door het landschap lieten inspireren, maar door de mens en de moderne stad.

Amsterdamse Impressionisten hadden als doel een eigen stijl te zoeken: het vastleggen van een impressie; Amsterdamse Impressionisten probeerden schetsmatig een moment uit het volle leven te grijpen en hiervan een samenvattende karakteristiek te geven. Het ging niet om gedetailleerde afwerking, hun losse en vlotte schilderswijze werd vaak onaf genoemd, maar het onderwerp bleef het belangrijkst.

Professor Hammacher schreef over Amsterdamse Impressionisten, dat ze schilderden met een 'donkere palet van de brandende levenspassie. Zoeken mens, menselijke, menselijke dingen' en de criticus Plasschaert zegt over deze generatie schilders: 'Haar schilderwijze is het impressionisme, in den beginne zoo goed als uitsluitend, hoewel nu een kentering nu. Zij dient dus de kleur boven de vorm, ze dient de kleur van 't oogenblik boven de vorm die eeuwig is'.

Net als de Franse impressionisten kiezen de Amsterdamse Impressionisten het mondaine leven van de grote stad als onderwerp. Ook de voornaamste vertegenwoordiger van het Amsterdamse-Impressionisme, G.H. Breitner (1857-1923), laat zich inspireren door het Amsterdamse straatleven. Hij gebruikt daarbij de fotografie als hulpmiddel. Isaac Israels, Willem Witsen, Eduard Karsen en Jan Veth(prozaschrijver, dichter en kunstschilder) zijn allen bekende vertegenwoordigers van de Deze zogeheten Amsterdamse impressionisten met hun voorliefde voor portretten en stadsgezichten.

zie ook de-tachtigers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.