kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ana Mendieta

Ana Mendieta (Havana, Cuba 1948 - New York, 1985)

In het werk van Ana Mendieta speelt het lichaam een centrale rol. Het lichaam is Ana Mendieta zelf: haar eigen lichaam, dat gefilmd en gefotografeerd sporen achterlaat in het gras, op een lap stof of in de natuur. Het zijn documentaire sporen, foto's en films van performances of interventies, die ook naar de weg terug wijzen: de innerlijke weg, die het lichaam naar de oorsprong en de schoot van de natuur wijst.

Ondanks haar korte leven, dat tragisch eindigde door haar onopgehelderde val uit een raam op de 34ste verdieping, geldt Ana Mendieta in de kunstgeschiedenis als een pionier van de performance kunst en de body art en wordt ze algemeen gezien als vertegenwoordiger van de feministische kunst van de jaren zeventig. De receptie van haar werk heeft in de jaren negentig evenwel een drastische wijziging ondergaan. Haar uitzonderlijke oeuvre wordt nu bijna uitsluitend beschouwd tegen de achtergrond van de kwestie van de transculturele identiteit: één van de grote actuele thema's binnen de hedendaagse kunst.

Het bijzondere van haar werk ligt in het feit dat Ana Mendieta haar openlijke feministische houding en gebruik van avant-gardistische media en uitdrukkingsmiddelen verbonden heeft met een specifiek Latijns-Amerikaanse mystiek én met thema's als identiteit en migratie. Ana Mendieta zag zich niet als een grensganger, maar als een bemiddelaarster tussen Zuid en Noord, die alles in zich verenigde: religie, geschiedenis, mythologie en de formele vernieuwing van de kunst in de jaren zeventig.

Geboren in Havana, Cuba, werd Mendieta als 13-jarige ten tijde van de Cubaanse revolutie samen met haar zus door haar ouders naar de USA gestuurd. Haar leven en werk is letterlijk en figuurlijk getekend door deze traumatische verdrijving uit het paradijs van haar jeugd, door haar leven als balling en een gevoel van 'dubbel anders zijn'. Ergens verzeild geraakt in Iowa in de Midwest van de USA is ze anders als vrouw en anders als Latino.

In 1985 kwam Ana Mendieta, zevenendertig jaar oud, om het leven bij een val uit het raam van haar appartement op de vierendertigste verdieping van een gebouw in New York. Op dat moment getrouwd was ze getrouwd met Carl Andre, beroemd minimalistisch beeldhouwer. Diezelfde André werd beschuldigd van de moord op Mendieta - de val uit het raam vond plaats tijdens een ruzie tussen de twee geliefden - maar bij gebrek aan bewijs werd hij vrijgesproken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 17.