kunstbus
Dit artikel is 30 06 2016 030:34 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Andrea Pozzo

Italiaans schilder en architect, geboren 30 november 1642 in Trento - overleden 31 augustus 1709 in Wenen.

Pozzo was Jezuïet en aanvankelijk werkzaam te Milaan en Piemonte, later (1681-1702) te Rome, waar hij aan de kerken van zijn orde werkte. Hij behoorde tot de belangrijkste decoratieschilders van de laatbarok, waarvoor hij met zijn knappe, ruimtewerking suggererende muur- en plafondschilderingen de grondslagen legde voor de techniek van het suggereren van de ruimte op een plat vlak (bv. Een plafond dat zodanig is geschilderd, dat men een koepel waarneemt). Door het trompe-l'-oeil lijkt of er geen grenzen en geen hoeken zijn aan de beschilderde architectuur. De wervelendheid en bewogenheid moet de kijker, die overspoeld wordt door een schijnbaar eindeloze voorstelling, overtreffen. Padre Andrea Pozzo werkte ook in Wenen. (Summa)De Sant'Ignazio di Loyola zou na Il Gesù de tweede grote jezuïetenkerk van Rome worden. De Jezuïeten leverden dan ook zelf een aantal van de belangrijke kunstenaars die meewerkten aan het project. Padre Andrea Pozzo maakte de prachtige schilderingen in het interieur. De schilderingen van de Allegorieën op het missiewerk van de Jezuïeten zorgen voor verrassende effecten. De kerk heeft namelijk geen koepel, maar het plafond is zo geschilderd dat het net lijkt of er een koepel in zit.

De bouw van de Sant'Ignazio werd in 1622 begonnen. Het oorspronkelijke ontwerp kwam van de hand van Orazio Grassi, die grootse plannen had met deze kerk: zij moest, net als de Gesù rijkelijk versierd worden in barok-stijl en er moest een gigantische koepel op gebouwd worden. In 1685, vlak voordat men bij de bouw van de koepel aangeland was, raakte het geld echter op. Andrea Pozzo ontwierp daarop de trompe-l'oeuil om de kerk alsnog te kunnen voltooien.Fresco De Apotheose van de heilige Ignatius, Rome, San Ignazio
De gewelffresco's met hun sterke ruimtelijke illusionisme gelden in en buiten Rome als schoolvoorbeelden voor de barokke techniek van het schilderen binnen een cirkel. Door middel van een ronde tegel in de vloer geeft Andrea Pozzo aan waar je moet gaan staan om de schijnarchitectuur, waarin behalve schilderingen ook echte beelden zijn verwerkt, het best tot zijn recht te laten komen.

De heilige Ignatius geneest pestlijders. Deze episode is onderdeel van het door Andrea Pozzo gecreëerde decoratieprogramma, waarvan het inhoudelijke middelpunt de wonderdaden van de stichter van de Jezuiétenorde zijn. In een ander deel van het plafondfresco beeldt Pozzo een tafereel uit waar de heilige Ignatius het licht ontvangt van Jezus, waarop de heilige het vervolgens doorgeeft aan de vier werelddelen die zijn afgebeeld in de hoeken van het plafond.
De achterliggende gedachte is dat de jezuïeten priesters uitstuurden naar alle werelddelen om de 'heidenen' te bekeren tot het Christendom. De mensen die zijn bekeerd door de zendelingen blaken van geluk en danken de heilige Ignatius. Het is immers aan de zendelingen te danken dat zij zijn bekeerd en zich nu niet meer schuldig maken aan ketterij en het vereren van de verkeerde goden.

Van Andrea Pozzo is ook het boek "Perspectiva pictorum et architectorum" (1693) afkomstig waarin beschreven staat op welke manier je een anamorphotische wandschildering op een muurvlak kunt aanbrengen. (Altaar van de H. Ignatius, 1696-1700)
Een van de grote meesterwerken van Il Gesù is het tussen 1696 en 1700 door Andrea Pozzo vervaardigde altaar boven het graf van Ignatius van Loyola in het linker dwarsschip. In dit werk lijken de grenzen tussen schilderkunst en beeldhouwkunst en tussen werkelijkheid en illusie te zijn opgeheven. Het altaar toont de Drie-eenheid als een visioen van de heilige.

Websites: www.digischool.nl, www.stedentipsvoortrips.nl, peter.901.googlepages.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.