kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anouk BaxAnouk Bax, Dissection 2, gemengde tekentechniek, 2009, 150x170cm

Anouk Bax (Heeze 1977) volgde de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Breda. Zij woont en werkt in Eindhoven.

Anouk Bax maakt levensgrote tekeningen uit oliepastel, vet, inkt en houtskool van personen tegen een witte achtergrond. Het lege vlak achter de mannen en vrouwen staat voor het vacuüm waarin zij verkeren. De figuren zweven als het ware in hun eigen universum en zijn geïsoleerd van de werkelijkheid. Ze zijn groot en frontaal op het vel geplaatst om hun eenzaamheid des te beter te laten uitkomen.

Begrip en acceptatie
Het zijn vooral de 'outsiders' die in dit werk figureren, of als voorbeeld dienen, mensen die het zwaar te verduren hebben in een op succes gerichte samenleving. Anouk Bax richt haar aandacht op de kwetsbaarheid van de mens die in zichzelf is gekeerd en angstig de wereld inkijkt. Met haar tekeningen wil zij een verbinding tot stand brengen tussen de belevingswereld van de afgebeelde personen en die van de beschouwer, met als doel het begrip voor en de acceptatie van de ander te bevorderen.

Gezichtsuitdrukkingen en emoties
In dit licht passen ook haar incidentele performances, waarin zij speelt met algemeen erkende omgangsvormen en probeert de kloof tussen mensen te dichten. Zij gebruikt zichzelf en mensen uit haar directe omgeving om gezichtsuitdrukkingen en houdingen op emoties te onderzoeken. De onderliggende vraag is steeds: hoe verhouden wij ons 'in onze eigen eenzame werkelijkheid', zoals zij dit definieert, tot de wereld om ons heen om te kunnen overleven.

Bax organiseert samen met de andere leden van de Stichting PEK (Platform Eindhovense Kunstenaars) tentoonstellingen, zoals de Salonexposities in het TAC (Temporary Art Centre) in Eindhoven. Daarnaast werkt Stichting PEK op projectbasis samen met andere kunstenaars en initiatieven.

In de zomer van 2010 had Anouk Bax een expositie in het Noord Brabants Museum onder de titel 'Battle fatigue'.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.