kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Anthony Caro

Engelse beeldhouwer Anthony Caro wordt in 1924 geboren in Argentinië, maar leeft en werkt in Engeland. Hij is een van de sleutelfiguren van de moderne beeldhouwkunst en mede grondlegger van de Minimal Art. Caro's kunstwerken zijn meestal grote constructies van stalen T- en I balken en plaatstaal. Het karakter en het gewicht van het staal wordt a.h.w. weggemoffeld achter een huid van vaak felgekleurde lak waarmee het beeld meestal in één kleur bespoten wordt. De elementen waaruit zijn beelden bestaan lijken vaak toevallig en willekeurig bijeen gezet.

1943-1944 Studeert werktuigbouwkunde in Cambridge en van 1946-1952 kunst aan de Royal Academy Schools.
1951-1953 Assistent van Moore, die naast Picasso, Bacon en De Kooning een grote invloed op zijn vroege bronzen uitoefent.

Geeft vanaf 1953 les aan de St Martins School of Arts.

1959/1960 Reisbeurs van de Ford Foundation voor New York, waar hij Kenneth Noland en David Smith ontmoet.

Caro geeft de figuratieve beeldhouwkunst op en begint zwaar beschilderde abstracte staalconstructies te vervaardigen. De assemblage-werken, aan elkaar gelaste stukken ijzer, meestal in één kleur beschilderd brachten een schok teweeg toen hij ze in 1963 in Whitechapel London Gallery tentoonstelde. Maar geleidelijk kreeg het publiek oog voor de openheid en vitaliteit van de constructies en voor het toen nogal revolutionaire materiaalgebruik.

Anthony Caro presenteerde een alternatief voor de Minimal Art, hij vermeed de Amerikaanse stap naar serieel werk, progressie en modulaire ordening, benadrukte de individualiteit, samenhang en compositie en werd de eerste Engelse en wellicht Europese beeldhouwer die zijn werk op de Amerikaanse kunst baseerde, zonder zijn Europese identiteit te verliezen. Hij nam Smiths srategie van discontinuiteit over, een veelzijdige benadering waarin talloze gezichtspunten samenvallen. Door zijn contact met de aarde, zijn opname van de omringende ruimte en zijn nadruk op het horizontale in plaats van het verticale, was hij verwant aan de Minimal Art maar onderscheidde hij zich van het werk van David Smith.

1964-68 Documenta 3 en 4, Kassel.

De aantrekkingskracht van het werk dat Caro in de jaren '60 creeerde is voornamelijk gelegen in zijn afwisseling van open en gesloten, lineaire en vlakke vormen. Later werd dit schilderkunstige, compositorische aspect sterker. Zijn Tafelsculpturen boden de beschouwer van 1967 opnieuw 1 enkele invalshoek: abstracte, decoratieve stillevens die elkaar overlapten en zo de horizontaliteit van de tafel doorbraken.

Caro vond in Italie een fabriek die volstrekt onregelmatige staalsneden kon vervaardigen; hij lakte deze in onbewerke staat. Hij verliet echter allerminst de striktheid van zijn vroegere beeldhouwwerken van geprefabriceerde elementen.

1969 Overzichtstentoonstelling in de Hayward Gallery, Londen.

Anthony Caro maakt vanaf 1984 bronzen beeldhouwwerken die aansluiten op zijn eerdere werk uit de jaren 50.

New British Sculpture
Als hervormer van zijn eigen onderwijsmethoden aan de St. Martin's School of Art had Anthony Caro grote invloed op de Britse beeldhouwkunst na Moore en daarop volgende generaties kunstenaars in Engeland. Afgezien van William tucker was Caro's belangrijkste leerling Phillip King, wiens werk zindert van kleur en golf, koepel en tentvormen vertoont die vaak een exotische sfeer oproepen, getemperd door sterke minimalistische invloeden uit de V.S.

De kunsthistorische positie die Anthony Caro inneemt, berust op een principe. De kunstcriticus Clement Greenberg en zijn navolgers vierden Caro als grondlegger van een beeldhouwkunst die louter op relaties, vlakken, lijnen, intervallen en overeenkomsten berustte. Andere critici benadrukten zijn afwijzing van de basis, de verticaliteit en de solide kern. Zij wezen op zijn vroege overgang naar horizontale beeldhouwkunst en wezen op zijn werken uit de jaren '60, in plaats van het decoratieve werk dat erop volgde.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.