kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

anti-kunst

Een term, naar verluidt rond 1914 bedacht door duchamp, ter aanduiding van verschillende revolutionaire kunstvormen. Duchamps toevoeging van een snor plus een obsceen onderschrift aan een kopie van Leonardo da Vinci's Mona Lisa is een goed voorbeeld van anti-kunst. Ook vallen veel van de anarchistische experimenten van de dadaïsten onder deze term. Naderhand werd de term gebezigd door de conceptuele kunstenaars uit de jaren zestig ter aanduiding van het werk van diegenen die beweerden geen kunst meer te bedrijven of tenminste geen werk meer te maken dat kon worden verkocht. Het tentoonstellen van de as van zijn verbrande schilderijen, zoals baldessari deed, werd gezien als een typisch voorbeeld van anti-kunst. . . .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 785.