kunstbus
Dit artikel is 03-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Antoine-Louis Barye

Frans schilder en beeldhouwer, geboren 24 september 1796 (1795?) te Parijs - overleden 25 juni 1875 aldaar.

Antoine-Louis Barye specialiseerde zich in het uitbeelden van dieren, die hij tegen alle academische tradities in voorstelde in een dramatische situatie. Zijn bronzen vertonen wat de thematiek betreft een extreem realisme. Daarentegen zijn de schilderijen van Barye opvallend zacht van stijl en laten ze de dieren in een ontspannen houding zien.

Barye maakte vooral naam met zijn beeldhouwwerken welke vaak werden vervaardigd in het atelier van Barbedienne. Zijn sculpturen beelden vaak energieke wilde dieren uit, die er soms gevaarlijk uitzien. Men kan aan deze beelden zien, dat Barye veel verstand had van anatomie. Hierdoor kon hij als geen ander beweging suggereren, waardoor zijn sculpturen zo realistisch overkomen. Soms plaatste Barye zijn beesten in een mythische context, omdat hij anders als kunstenaar niet serieus genomen werd.

Barye werkte onder invloed van de school van Barbizon, een stroming waarbij de kunstenaars zich richten op de ongerepte natuur.

Barye kreeg het ereteken officier van het Legion d'Honneur.

Levendig, natuurgetrouw en sober monumentaal schepper van dierenfiguren, vooral van roofdieren die zich op hun prooi werpen, en ook van de fraai gestileerde rustende leeuw in de tuin van de Tuilerieën. De wijze waarop Barye de huid weergaf en bronseffecten benutte had iets schilderachtigs. Hij bracht tevens enkele schetsen op zijn naam. Barye versierde belangrijke openbare gebouwen en voltooide in 1864 voor Ajaccio een Ruiterstandbeeld van Napoleon. - (Summa; 25 eeuwen 260)

Zijn werk verklaard de complexiteit van de romantische kijk op natuur, welke niet geheel idealistisch was, maar geweld en wreedheid erkende.
Gefascineerd door dierlijk instinct, vrij van rede en geweten.

Biografie
Hij was de zoon van een goudsmid en wilde al op vroege leeftijd beeldhouwer worden. In 1818 werd hij toegelaten tot de kunstacademie in Parijs. Opleiding aan de École des Beaux-Arts en in de ateliers van de beeldhouwer François-Joseph Bosio en de schilder Antoine-Jean Gros.

Al tijdens zijn studie begon Barye met sculpturen van dieren. Hij maakte hiervoor eerst uitvoerige schetsen, in de Jardin des Plantes. Op de Salons exposeerde hij niet alleen beelden maar ook dierstudies, uitgevoerd in aquarel, want niet alleen was hij beeldhouwer maar ook een verdienstelijk (landschap)schilder en aquarellist.

Barbizon
Rond 1840 kwam Barye in contact met kunstenaars als Decamps, Jules Dupré en Théodore Rousseau, die hem introduceerden in het gezelschap van de School van Barbizon, dat regelmatig in Barbizon schilderde. Zijn aquarellen vonden weinig weerklank bij het publiek, maar werden wel zeer gewaardeerd door Eugène Delacroix en andere kunstenaars. Barye exposeerde zijn schilderijen nimmer, deze konden alleen bewonderd worden door bevriende kunstenaars.

1845 richt eigen bedrijf op: Barye en Co; waar hij kleine bronzen verkocht.

Salon Indépendant
In 1847 nam Barye het initiatief tot het oprichten van een Salon Indépendant, waarvan Honoré Daumier, Decamps, Jules Dupré, Jacque, Jeanron en Ary Scheffer deel uitmaakten.

Tartaarse ruiter, brons, 38x32, privé-verzameling
Een typisch romantisch onderwerp en één van Barye's bekendste modellen. De eerste versies dateren al uit 1845. Aanvankelijk werd het 'Chinese ruiter' genoemd. In latere versies verschilt de ruiter vaak m.b.t. de aankleding van het paard.

Jaguar die een haas verslindt, 1851, brons, Parijs, Louvre
De als schilder begonnen Barye was een leerling van Gros en is sterk beïnvloed door Delacroix en Géricault. Hij heeft voornamelijk dieren weergegeven met een voorliefde voor romantische uitbeeldingen van strijd en geweld, waarbij hij Delacroix tot voorbeeld nam. (KIB 19de 180)
De vormen van dit werk geven blijk van energie en volume. Ondanks alle anatomische details hebben ze een eenvoud die in de beeldhouwkunst van de periode rond 1850 zelden voorkomt. Men vindt deze eigenschappen alleen in Barye's kleinere stukken; als architectonisch beeldhouwer is hij teleurstellend academisch. (Janson 603)


Barye werd in 1854 professor in het tekenen van dieren aan het Zoölogisch Museum in Parijs. Hij richtte de 'Animalier School of Sculpture Arts' op waar Rodin een van zijn studenten was.

Na 1860 was hij steeds vaker in de omgeving van Barbizon te vinden. In 1867 huurde hij een huis aan de Grande Rue in Barbizon.

Op 72-jarige leeftijd werd hij gekozen tot lid van de Académie des Beaux-Arts in Parijs en in 1869 volgde zijn benoeming tot buitengewoon lid van de academie in Brussel.

Antoine Barye overleed in 1875 in Parijs. Na zijn dood werden driehonderd schilderijen en aquarellen, die achtergebleven waren in zijn atelier, tentoongesteld in de École des Beaux-Arts en vervolgens geveild.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_Louis_Barye


Pageviews vandaag: 577.