kunstbus
Dit artikel is 19-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Antonietta Peeters

PHILIP MORRIS KUNSTPRIJS 2000, Morris Kunstprijs 2000 uitgereikt. Deze prijs heeft tot doel de loopbaan van jonge, talentvolle kunstenaars extra te stimuleren door middel van een geldprijs van fl 50.000,= en een publiekspresentatie een jaar later. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën. De drie winnaars van 2000 zijn: Antonietta Peeters (Beeldende Kunst), Dylan Newcomb (Dans) en het Storioni Trio - Marc en Wouter Vossen en Bart van der Roer - (Muziek).

De film, van regisseur Dree Andrea, volgt de winnaars tijdens hun bezigheden in het jaar na het winnen van de prijs. We maken niet alleen kennis met hun zeer uiteenlopende projecten en bezigheden, maar ook met hun zeer verschillende karakters. Allen hebben gemeen, dat zij zeer gedreven bezig zijn. Hun inspiratie en werklust halen zij echter uit zeer verschillende bronnen. Antonietta gaat vrijwel volledig in isolement een ontdekking- en ontwikkelingstocht met haar eigen werk aan. Haar liefste wens is dat dit werk een eigen leven kan gaan leiden zonder dat zij als persoon een ontmoeting met haar publiek hoeft te hebben. Het Storioni Trio put juist zichtbaar kracht uit ditzelfde publiek.
Antonietta Peeters (Goirle, 1967) studeerde van 1985 tot 1990 aan de Academie St. Joost in Breda en van 1991 tot 1993 aan De Ateliers in Amsterdam. Zij woont in Amsterdam en werkt in Nes a/d Amstel. De afgelopen jaren maakte Antonietta Peeters o.a. gehaakte sculpturen en monumentale wandschilderingen van verf en stof. De haakwerken zijn vaak gespannen over een frame van ijzergaas of worden rechtstreeks op de muur bevestigd. Vier jaar geleden presenteerde zij in de Haarlemse Vleeshal een motorfiets van gaas, bedekt met een spinsel van kleurige draden. Onlangs schreef Rutger Pontzen in Vrij Nederland over zijn indrukken van toen: 'het beeld rekende in een keer af met alle vooroordelen die je kan hebben over vrouwelijke kunstenaars die met textiel werken. Niks geen huisvlijt of gefröbel. Hier stond een fiere stoere constructie, waaraan vrouwen en mannen zich konden vergapen.' Het beeld is inmiddels aangekocht door het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Het werk van Antonietta Peeters is in binnen- en buitenland te zien geweest op groepstentoonstellingen, zoals "Le vent du Nord VI", A softer Edge in Parijs, Aken en Boedapest, "Germinations VI" en "Borduren 2000" in Leiden en Deventer. Vanaf 1996 heeft zij solo-exposities o.m. in het Museum Hedendaagse Kunst in Gent en het Van Abbemuseum in Eindhoven. De laatste tijd legt Antonietta Peeters zich meer toe op het schilderen, waarbij het thema van een slingerende rivier de overhand heeft. Net als in haar installaties zijn ook in deze werken een horizon of andere verwijzing naar het perspectief afwezig. Onder de titel 'Swamp' exposeerde Antonietta Peeters dit jaar voor het eerst acht van deze grote gouaches in Galerie Paul Andriesse in Amsterdam. Antonietta Peeters ontving de Philip Morris Kunstprijs 2000 - beeldende kunst om de indringende en verrassende wijze waarop zij in directe samenhang met de omgeving naar vormen zoekt en de materialen die zij daarbij gebruikt als verlengstuk van lichaam en geest. Het aan de prijs verbonden geldbedrag stelde haar in staat een catalogus van haar oeuvre te laten vervaardigen. Daarnaast exposeert zij haar werk van 22 november 2000 tot 7 januari 2001 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen

In het juryrapport stond, dat het gebied waaruit de Raad van Advies beeldende kunst een kandidaat kan kiezen sinds vorig jaar is verruimd. "Behalve de schilderkunst komen nu ook de andere kunstzinnige media in aanmerking voor beoordeling, overeenkomstig de huidige stand van zaken in de kunst. De leden van de adviesraad hebben zich tijdens de voorronden van harte laten uitdagen door de geboden verruiming van de keuzegroep. Dat komt ook tot uitdrukking in de kandidaat die zij hebben voorgedragen. Het werk van Antonietta Peeters wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan materialen en verschillen in werkwijzen. De afgelopen jaren realiseerde ze enkele malen installaties in musea en een galerie. Met zwarte stof, borduursels en metaalgaas werden de muren en de hoeken van de expositie-ruimten bekleed. Andere werken bestaan uit mallen van gaas voorzien van borduursels van bijvoorbeeld helmen of een motorfiets. De laatste tijd maakt zij in haar atelier een eindeloze stroom schilderingen op papier over het thema van een slingerende rivier. Net als in haar installaties is daarin geen horizon of een andere verwijzing naar het perspectief te vinden, die bij het kijken als houvast kan fungeren."

"In de onderzoekende werkwijze van Antonietta Peeters herkent de commissie het streven van een nieuwe generatie kunstenaars om tegenover de gladde, onpersoonlijke beelden van de media en reclame weer een persoonlijke beeldtaal te vinden, in directe samenhang met de omgeving. De materialen die zij gebruikt en de manier waarop ze die toepast, lijken een verlengstuk van de zintuigen waarmee zij de grenzen van de ruimte aftast. Zelf omschreef ze haar beeldende interesse eens als een onderzoek naar de aard van het gebied tussen de dingen. Over het algemeen wordt die tussenruimte steeds als leeg en transparant voorgesteld. Zij zelf geeft echter de voorkeur aan het idee van een tussenruimte die zich niet neutraal verhoudt tot de omgeving, maar die bezield is en onderhevig aan stemmingen. De kijker binnen die ruimte kan zijn positie niet bepalen aan de hand van de gewone coördinaten van het perspectief. Afstanden en verschillen tussen boven en beneden zijn opgeheven en daarvoor in de plaats komt een ervaring van ruimte die is gebaseerd op emotionele aspecten. Dat gaat gepaard met een andere beleving van tijd. In het werk van Antonietta Peeters lijkt de tijd gecondenseerd en vertraagd, als een weergave van de langdurige en bewerkelijke handelingen waarmee het tot stand komt." De jury bestond uit: Leo Duppen (voorzitter), Joseph Cals, Bert Jansen, Vincent Vlasblom,

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.