kunstbus
Dit artikel is 27-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Antonio Canova

Italiaans beeldhouwer geboren Possagno 1 november 1757, gestorven Venetië 13 oktober 1822Daedalus en Icarus

Canova begon zijn loopbaan in Venetië, waar hij een leerling was van Toretti en in 1773 zijn eigen atelier opende. Hier maakte hij tussen 1777-1779 zijn beeld van Daedalus en Icarus. Het was een opdracht van senator Vettor Pisani, voor de gevel van zijn Venitiaanse paleis.

werken van Antonio Canova

De helden van Canova beantwoorden aan de theorethische eisen van het neo-classicisme, het zijn deels naakte, reusachtige figuren. Het was de bedoeling van Canova om door middel van de naaktstudie terug te keren naar de natuur en naar een sobere eenvoud, om de essentie van de menselijke oorsprong te herwinnen. Dat betekende niet een waarheidsgetrouwe weergave, maar een zo dicht mogelijke benadering van het ideaal, een bevrijding van de grenzen van de tijd en een streven naar spirituele loutering. De reusachtige afmetingen onderstrepen en verduidelijken het heldendom van de figuur die door ongewone deugden de grenzen van geschiedenis en tijd overschreed en zich in toenemen- de mate van de mensen verwijderde, om steeds meer tot het goddelijke en de mythe toe te treden.

De helden van Canova vertonen niet de ideologische en programmatische verplichtingen van zijn tijd, die wel zo kenmerkend zijn voor de Franse schilder David. Bij Canova ligt het vernieuwende aspect altijd in zijn technische vermetelheid, in de gesublimeerde vormen die hij daarmee weet te realiseren. De gevoeligheid die de beelden bezitten, laat er geen twijfel over bestaan dat dit werk in de achttiende eeuw vervaardigd werd , en niet in de antieke tijd.

Over Canova weten we dat het een zeer bescheiden man was. Diegenen, die er in Parijs op aandrongen dat hij de positie van hofkunstenaar zou gaan bekleden, weerde hij hardnekkig af: 'Van jongs af aan ben ik gewend aan een teruggetrokken leven van studie en eenzaamheid. Mijn gezondheid is - als er niet behoedzaam over wordt gewaakt - zeer zwak. Ik ben gevoelig van aard en erg verlegen. Ik acht mezelf er absoluut niet toe in staat om gedachten te verdragen, die niet nauw met de praktische uitoefening van mijn beroep zijn verbonden. Als ik deze levenswijze zou veranderen, zouden zowel ik als mijn kunst, waarvoor ik leef, onmiddelijk ten onder gaan'. Canova zou zich dus eerder als een bezorgde Daedalus zien, dan als Icarus, alhoewel hij deze wel vertederend (als een jonge Cupido) heeft neergezet.

Later, toen Canova naar Rome verhuisde, kwam hij in aanraking met een groep van theoretici die een nieuwe stijl aanhingen van strengheid en idealistische zuiverheid, maar altijd zou er de sensibiliteit uit zijn werk spreken, die zo kenmerkend zou worden voor zijn tijd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.