kunstbus
Dit artikel is 10-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Antonio del Pollaiuolo

Italiaans schilder, beeldhouwer, goudsmid en graveur, 14.01.1433 Firenze - 04.02.1498 Rome.

Hij was de zoon van een kippenboer. Pollaiuolo was leerling van de goudsmid Bartoluccio, van Andrea del Castagno en van Lippi. Samen met zijn oudere broer Piero hield hij een bloeiend atelier. Hij begon als goudsmid maar ging al vlug schilderen en beeldhouwen. Hij was gefascineerd door de uitbeelding van het menselijk lichaam in beweging en bereikte hierin een onovertroffen meesterschap. Hij is vooral een realist.

Door zijn grote vaardigheid als goudsmid (voet van een kruisreliekhouder in het Museo dell'Opera te Firenze) bereikte hij in zijn bronssculpturen een zeer grote technische vaardigheid: grafmonument van Sixtus IV (1493), grafmonument van Innocentius VIII (1498), Herakles worstelend met Antaios (Firenze). Ook in zijn schilderijen vindt meen een waarheidsgetrouwe navolging van de werkelijkheid terug: vrouwenportret (1460-1475). (Summa; RDM)

. David, paneel, 46x34, Berlijn-Dahlem, Staatsmuseum
Het geweld komt goed tot uitdrukking in de geheel geklede David met de felle kleuren, de dreigende achtergrond, de slordige laarzen en het afgrijselijke hoofd van Goliath. Maar het naakte lichaam is de eigenlijke krachtbron, en daarom schilderde men in de renaissance vaak eerst naakten die men daarna kleedde. (KIB ren 41)

. Hercules en Anteus, 1470 e.v., brons, hoogte 45, Firenze, Museo Nazionale del Bargello
Pollaiuolo's opleiding als goudsmid kwam hem goed van pas om tegemoet te komen aan de vraag naar kleine bronsplastieken tijdens het laatste derde van de 15de eeuw. De beeldjes, vaak gepatineerd om ze op antieke bronzen te doen lijken, waren bedoeld voor echte kunstkenners. Hercules en Anteus demonstreert Pollaiuolo's kennis van de anatomie (van gedissecteerde lichamen) en zijn kundigheid om fysiek en emotioneel geweld uit te beelden. De groep was zeer populair tijdens het leven van de kunstenaar: Leonardo bestudeerde het en Michelangelo maakte er schetsen van. Het is één van de vroegste rondplastieken met een mythologisch onderwerp. De vreemde houdingen van de figuren corresponderen met deze op een paneel van Pollaiuolo in het Uffizi, dat op zijn beurt in verband wordt gebracht met een groter - verloren gegaan - schilderij voor het Palazzo de'Medici. (wga)

. Grafmonument voor paus Sixtus IV, 1484-1493, brons, iets meer dan levensgroot, Rome, Città del Vaticano, Basilica di San Pietro
Eén van de bekendste werken van Pollaiuolo. Hij maakte gebruik van de door Donatello ontwikkelde technieken en dit zowel in zijn grote bronzen grafmonumenten te Rome als voor zijn kleine bronsplastieken. (wga)

. Grafmonument voor paus Innocentius VIII, 1492-98, verguld brons, hoogte 549, Rome, Città del Vaticano, Basilica di San Pietro
De tombe bestaat uit twee delen waarop de overledene telkens is afgebeeld, de ene keer dood, de andere levend. Het benedendeel bevat de sarcofaag met het stoffelijk overschot van de paus, met daarboven de driedimensionale figuur die de apostolische zegen geeft. Hij is omgeven door reliërfs met de vier kardinale deugden (wijsheid, moed/sterkte, bezonnenheid/bedachtzaamheid, rechtvaardigheid). Bovenaan is een zware kroonlijst waarboven een lunette met de drie theologische deugden (geloof, hoop en liefde) in reliëf (De caritas staat in een mandorla waar normaal de Madonna was afgebeeld). (wga)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.