kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Antoon van Welie

Nederlandse schilder, tekenaar, muurschilder van genrekunst en portretten,

Stroming: Symbolisme, Luminisme, Post-Impressionisme. Leraar van Antonie Lewin,

Naamsvarianten : Antoon Van Welie, Johannes Antonius van Welie,

Geboren Afferden / Druten 18-12-1866, Gestorven Den Haag 24-9-1956,

Antoon van Welie was aan het begin van de twintigste eeuw zowel in Nederland als in het buitenland een beroemd portretschilder.

Afkomstig uit het Brabantse Afferden, kreeg hij zijn opleiding in België en behaalde hij zijn eerste successen in Parijs. Vervolgens nam zijn carrière een hoge vlucht. Hij woonde beurtelings in de lichtstad, in Londen en in Rome, waar hij een tijdlang een atelier bezat op het Vaticaan. In Nederland werd Den Haag zijn geadopteerde vaderstad. Zijn Haags atelier en het bekende portret van Couperus zijn helaas verwoest tijdens het abusievelijk bombardement, door de Royal Air Force, op het Bezuidenhout in 1945.

In den Haag schilderde Van Welie portretten van bekende staatslieden, kunstenaars en leden van het Koninklijk Huis en andere leden van de aristocratie. Daarnaast maakte hij ook interessant symbolistisch werk. Hij werd zozeer door eminente persoonlijkheden als acteurs, schrijvers, geestelijken en prominenten uit de wereld van de diplomatie gewaardeerd dat de Franse kunstcriticus Camille Mauclair bij zijn leven een monografie aan hem wijdde. Behalve portretten omvat Van Welie's oeuvre ook symbolistisch werk.

Van Welie genoot internationale bekendheid, maar het society- en glamourachtige van zijn portretten viel in Nederland wat minder in de smaak. Niettemin heeft hij ook hier te lande zijn bewonderaars gehad en werd hij ook opgenomen in de kring van Couperus.

Naarmate zijn leeftijd vordert, neemt helaas zijn kracht om portretten te schilderen af.

De toenemende belangstelling voor het Protestantse geloof is in de dertiger jaren steeds zichtbaarder in het werk van Van Welie. Op symbolistische wijze gaat hij ermee om in zijn latere werk.

Relevante verwijzingen: RKD Images, Van Welie en Oranje. De allegorie op de bevrijding.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.