kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ap Komen en Karen Murphy

figureren zij zelf in hun bewegende of statische foto- of filmverhalen die aan soaps doen denken. Het dagelijks leven wordt er binnenstebuiten gekeerd. De alledaagsheid van het werk van Komen & Murphy is soms bedrieglijk: er gaat een universele betekenis over menselijk gedrag achter schuil.

Pim Komen (*) (Leeuwarden, Nederland - 1964)
Education: Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (1986 - 1990)
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (1993 - 1994)

Karen Murphy (Waterford, Ireland - 1968)
Education: Camberwell School of Art, London (1988 - 1991)
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (1994 - 1995)

Opleiding
Camberwell School of Art, London (1988-1991)
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (1994-1995)

A.P. Komen & Karen Murphy

A.P. Komen (1964) en Karen Murphy (1968) maken samen video-installaties over mensen en hun relaties. Iedereen kent de taferelen, de gedachten en gevoelens die in relaties een rol spelen. In hun films leggen Komen en Murphy datgene bloot wat onder de oppervlakte ligt. Vaak wordt dan een complexe mix van onmacht en leugen zichtbaar, die geleidelijk bezit neemt van de spelers in het eeuwige spel van verlangen en liefde.

In het werk van Komen en Murphy staan script, enscenering, opname, montage en niet te vergeten de muziek in dienst van het onthullen van de processen die zich in de intimiteit van relaties afspelen. Als toeschouwer ben je een voyeur die dingen van andere mensen ziet en hoort die gewoonlijk grotendeels verborgen blijven. Soms krijgen humor of melodramatiek de ruimte, vaak ligt er onder het verhaal een melancholische ondertoon.

In 'Love Bites' begint het allemaal prachtig. Een stel fietst verliefd op de klanken van George Baker door de Hollandse polders. Maar aan het eind van de film zijn ze vermoeid en verstrikt in onmacht en leugens. Het verhaal is bekend. Maar Komen en Murphy verbeelden het zo helder, genadeloos en toch ook weer licht, dat je het enerzijds volledig kunt volgen, maar anderzijds denkt: 'het zou toch hebben moeten lukken, als…'.

Naast het onthullen van wat zich dagelijks in relaties afspeelt heeft het werk van Komen en Murphy ook betrekking op de trends in onze samenleving. Wie is er niet op zoek naar zichzelf? Sommigen trachten hun wezen en vervulling in verre oorden te vinden zoals de vrouw in 'Me, Martin en I'. Zij bezoekt opnieuw haar spirituele vaderland Thailand. We zien haar aan de rand van de zee zitten en kijken over haar schouder naar de golven en het licht. Haar stem onthult ons haar gedachten en als het verhaal zich ontvouwt, ontstaan er vragen over de betrouwbaarheid van haar getuigenis. De perceptie van wat je meemaakt bepaalt je houding en die perceptie is weer geworteld in wie je bent, je eigen geschiedenis en verwachtingen. Zijn mensen in staat daarvan los te komen? Of laten ze zich leven door de beelden die ze kennen uit de media en die ze zo graag ook 'in het echt' willen ervaren?

Komen en Murphy putten regelmatig uit die media. In 'A Soft Whisper' volgen we een paar in de stad. De dialogen zijn ontleend aan soaps en daarbij ook nog omgedraaid: de man krijgt teksten die door vrouwen zijn gesproken, de vrouw denkt en zegt dingen die aan gedachten en uitspraken van mannen zijn ontleend. Door het omdraaien van de rollen, kun je als toeschouwer in verwarring raken. Wat is 'jezelf zijn'? Wat is identiteit? Hoe werkt identiteit door in relaties? Waarom liegen mensen in relaties? De films en stills van Komen en Murphy weerspiegelen ons bestaan, roepen verwondering op én prikkelen stil te staan bij vragen die ieder mens aangaan.
Bron: Nico Out, september 2003

Werk van Komen & ;Murphy  is vertegenwoordigd in de collecties van het Centre National de la Photographie, Caldic Chemie Rotterdam, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Stedelijk Museum Schiedam, Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum en andere openbare en privéverzamelingen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.