kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

appropriation art

Aanduiding voor het werk van jonge Amerikaanse kunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig als o.a. jeff koons, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Barbara Kruger en Richard Prince. Zij ontlenen afbeeldingen, beeldelementen, voorwerpen en illustraties aan het dagelijkse, Amerikaanse leven. Vooral de werelden van de massacommunicatie, de consumptiecultuur en de reclame spelen hierin een belangrijke rol. Hierbij grijpen ze terug op de aanpak van de Poptical-art uit de jaren '60, met name op het werk en de methoden van Andy Warhol. Hoewel ze niet als groep functioneren, worden ze door een gemeenschappelijke strategie van toe-eigening (appropriation) en reproductie van bestaande film-, reclame- en mediabeelden, wel als zodanig beschouwd. Hun antioriginele en anti-exclusieve kunstpraktijk, die dient ter analyse van codes in de massamedia en de kunst, is van grote invloed geweest op neoconceptuele tendensen in de kunst van de jaren tachtig. De naam pictures generation is ontleend aan een titel van een tentoonstelling waar zij voor het eerst tezamen zijn gepresenteerd: Pictures, in 1977 in New York georganiseerd door de criticus D. Crimp.

Van appropriation spreekt men wanneer een kunstenaar zich andermans werk toe-eigent door het te reproduceren. Door deze reproductie wordt aangetoond dat het, meestal overbekende, oorspronkelijke werk geen authentieke status meer heeft, maar deel is geworden van de algemeen verspreide beeldclichés. In hoeverre is iets of ben jij nog origineel? Het kopiëren van stijlen, levensvisies, ideeën en dergelijke doen we tegenwoordig allemaal wel. We bundelen het samen en maken het ons eigen. In de kunstwereld heet dit met een mooi woord: (stijl)citaten. Met (stijl)citaten wordt bedoeld: het toe-eigenen van andere culturen of begrippen uit die culturen. Het gebruik van (stijl)citaten vindt zijn oorsprong in de Appropriation Art.

Relevante verwijzingen: Auteursrechtelijke grenzen aan de vrijheid van de beeldende kunstenaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.