kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Aris Knikker

Aris Knikker (1887-1962)

Nederlands schilder, tekenaar en plateelschilder.

Geboren Haarlem 10 augustus 1887
Overleden Den Haag 5 oktober 1962

Verbleef in Delft tot 1900,

Aris Knikker is zijn loopbaan begonnen als plateelschilder op de plateelfabriek van Rosenburg te Loosduinen.

Den Haag > Friesland > Nieuwkoop > Den Haag tot 1910
Kortenhoef ('-Graveland) 1910 - 1912

Den Haag 1912 - 1962

Opleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag)

Aris Knikker ging over tot de vrije ongebonden schilderkunst. Zijn voorkeur lag bij landschappen, boerenerven en vergezichten. Hij is plasgezichten en polderlandschappen in de trant van J.H. Weissenbruch gaan tekenen en schilderen. Veel van zijn werken zijn vervalst tot een werk van J.H. Weissenbruch. Vooral zijn vroege schilderijtjes die vaak heel sfeervol zijn, werden nogal eens door anderen voorzien van een valse Weissenbruch- signatuur.

1 artikel avondeditie het Vaderland 25-05-1921
Kunsthandel Zürcher,
Aris Knikker is waarschijnlijk een nog ongevormd schilder, die zich aan veel te zware opgaven vergrijpt en dan schilderijen voortbrengt, welke beter ongeschilderd waren gebleven. Het kan moeilijk conventioneeler, zwakker, doodscher.
Het best zijn de schetsen en de studies. Een opzet van witte geiten in een boschje - bij gelukkig toeval niet voltooid - heeft wel iets aardigs van kleur. Het parelmoeren blauw van een zee werd wel gevoelig uitgedrukt. Een ophaalbrug met oude huizen op den achtergrond werd breed en klaar geschilderd in vaste vlakke grijze kleur. Maar andere studies zijn weer al te gebrekkig of in een geheel ander karakter gehouden.
Om een auto te besturen moet men bewijzen van bekwaamheid afleggen, daar anders de gemeenschap in gevaar komt. Tentoonstellingen zijn helaas ongevaarlijk. Maar desniettemin heeft niet ieder 't recht zijn werk tentoon te stellen, al bemoeit de politie zich er niet mee. Of is de kritikus een politieagent in het land der droomen?
Liever niet...... (J.H.)


NRC 17-09-1927 03
Schilderijen veiling

In de achterzaal van den Rotterdamschen Kring exposeert de Kunsthandel P.J. Zurcher een collectie schilderijen, welke Maandag, 19 dezer, geveild zullen worden.
Over een werk van Aris Knikker: 'Niemand moet het werk van Aris Knikker (lot 68, 69) onachtzaam voorbij loopen. De toon, de harmonie, het prachtige coloriet van "Het oude Brugje" zijn bewonderenswaardig.'.


het Vaderland 19-07-1933
Aris Knikker en Chris Soer, Kunstzalen Erica..

Een tentoonstelling voornamelijk van landschappen en stadsgezichten, die het groote publiek wel prettig zullen aandoen. Er zijn nu eenmaal menschen, die meer van kleur houden dan van zwart-wit. Zij begrijpen niet, welke mogelijkheden van uitdrukking bijv een houtsnede biedt. En dat in zo'n klein bestek!
Aris Knikker heeft meest plein air landschappen gemaakt; ook als hij een figuur schildert, plaatst hij de vrouw buiten. Men krijgt sterk de indruk, dat Knikker speciaal voor de markt gewerkt heeft; een studie van een boerenerf met wat kippen toont dat hij ook anders en beter kanschilderen.
Chris Soewr is donkerder van toets en zijn wintertjes doen zelfs somber aan onder de grauwe luchten. Tot een der beste stukken van zijn hand behoort een schilderij Golven, waarin de bewogenheid van de wilde zee leeft. Soer schilderde ook stadsgezichten, een kerkinterieur, bloemen in een pot en een aardig duinlandschapje. (Ad int.)


H. Endlich en W. Markestein en Henk Welther zijn ' pseudoniemen ' van Aris Knikker.

Henk Welther
Aris Knikker heeft m.n. in de oorlogsjaren veel ongesigneerde werken verkocht aan Henk Welther, waarna deze zijn naam er onder gezet heeft.

Henk Welther werd in 1891 in Den Haag geboren. Hier overleed hij ook na een waarschijnlijk onnatuurlijke dood in 1947. Uit een artikel van de heer Heerkens Thijssen, Register Makelaar en Taxateur in Haarlem in het Kunst en Antiek journaal van juni/juli 2005, blijkt dat Henk Welther een Haagse kunstbemiddelaar was die ongesigneerd werk van o.a. Arnoud van Gilst, Jan en Aris Knikker, Jan Knikker junior en Henk Schallenberg inkocht en dit werk voorzag van zijn eigen signatuur of dat van H Endlich of W. Markenstein. Werk voorzien van deze signaturen kan dus van verschillende 'scheppers' zijn.
Uit het Kunst & Antiek Journaal van juni/juli 2005, artikel van de heer J.H.F.M. Heerkens Thijssen, Register Makelaar Taxateur te Haarlem. Antwoord op een lezersvraag naar aanleiding van de signatuur H. Endlicht en het mogelijke pseudoniem voor een van de schilders uit de Knikker familie.
In de jaren zeventig behoorde de kunstschilder Arnout van Gilst, uit Bennebroek, tot de regelmatige bezoekers van onze Kunstzalen in Haarlem. Hij was een gezellige prater en hij had het vaak over zijn carrière en ervaringen als kunstschilder. Van Gilst was een wat ijdele man, hij droeg altijd een zonnebril, een witte pet en handschoenen. Hij reed in een witte Opel Kapitein. Hij maakte 5 tot 7 schilderijen in de week en hij had drie ezels in zijn atelier staan. Zo kon hij heel gemakkelijk overstappen van het ene naar het andere schilderij.
De meeste schilderstukken gingen in die tijd naar ene Welther in Den Haag. Ze raakten goed bevriend. Henk Welther speelde de kunstschilder op zijn Haags, met de baret schuin op het hoofd. Hij had goede relaties. Eens in de week bracht Van Gilst hem een aantal schilderijen, waarvoor hij afhankelijk van de maat, vijf a tien gulden per stuk kreeg. Hij hoefde ze niet te signeren, dat zou Welther zelf wel doen. Van Gilst ontmoette daar ook collega schilders die precies het zelfde deden. Landschap, stilleven, dorpsgezicht, ect. Deze schilder waren Aris Knikker, Jan Knikker sr., Jan Knikker jr., Henk Schallenberg en Cornelis de Bruin. De schilderijen werden door Welther vervolgens voorzien van een signatuur zoals; H. Endlich, Henk Welther of W. Markenstein. Endlich was de meisjes naam van zijn moeder. Met deze namen, net als Markenstein, kon hij goed terecht op de Duitse markt. De stukken met Welther gesigneerd gingen veelal naar Engeland, Canada en de Verenigde Staten.
Op deze manier maakten deze schilders een goed inkomen.


Henk Welther verkeerde in het Haagse kunstenaarswereldje. Hij schilderde zelf niet onverdienstelijk. Toch bestond zijn broodwinning, volgens zijn schoondochter, vooral uit het verkopen van werken van anderen, waarvoor hij als tussenpersoon fungeerde. Soms ging het om gesigneerd werk, vaak ook niet en dan signeerde hij het onder eigen naam Henk Welther. Deze naam deed het bijzonder goed in Amerika en in Canada. Zijn moeders naam H Endlicht werd vooral gebruikt voor de Duitse markt.

In 1947 overleed Henk Welther in Den Haag. Dit was waarschijnlijk geen natuurlijke dood. Zijn voorraad schilderijen en al het geld dat hij die dag bij zich had zijn niet meer gevonden. De politie heeft de zaak nooit kunnen oplossen. Na dit jaar kan er geen gesigneerd werk van H Welther, H Endlich en W Markenstein meer op de markt zijn gekomen van de hand van Henk Welther.


J.S. (Jan) Knikker sr. 1889 - 1957
Leerling van zijn broer Aris. De gebroeders Knikker genoten in en om Den Haag grote bekendheid om hun stemmige schilderijen in de traditie van de Haagse School. Jan Knikker had een wat bredere en meer kleurrijke manier van schilderen dan Aris. Beide schilders hadden een grote productivitet waardoor in de loop der tijd landelijk vele werken een plekje aan de muur kregen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 7.