kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

art & language

Joseph Kosuth en de art & language kunstenaars Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, Harold Hurrell, Ian Burn, Mel Ramsden, Philip Pilkington en David Rushton hebben zich vanaf 1969 toegelegd op een theoretische kunstvorm die ze "conceptual art" noemden. Hun ideaal leek Hegel-achtig van aard te zijn: het samenvallen van kunst, kunstkritiek, esthetische theorie en politieke filosofie. De productie van deze kunstenaars bestond daarom in belangrijke mate uit opstellen over esthetica en epistemologie, en over hun eigen werk en dat van hun voorlopers, collega's en concurrenten.

Desondanks maakten Kosuth en de Art & Language kunstenaars ook verbale en anderszins minimale of onzichtbare museum-kunstwerken. Volgens sommige van hun theoretische essays wordt in die gevallen het eigenlijke kunstwerk geconstitueerd door de discourse die het museum-kunstwerk oproept. (Zoals in de theorie over de "minimal art" gesteld wordt dat het niet gaat om het minimale kunstwerk zelf, maar om zijn relatie met de beschouwer en de omringende ruimte.)

Relevante verwijzingen: Concept Art

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 585.