kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

art brut

Een in 1947 door dubuffet in het leven geroepen Franse term, die zoveel betekent als 'primitieve kunst' en die betrekking heeft op kunst waar in het Engels vaak naar verwezen wordt met de term outsider art.

Aan het einde van de achttiende eeuw begon men in Europa meer aandacht aan mensen die toen werden aangeduid als waanzinnigen, geesteszieken of gekken te geven. Omdat deze mensen vanaf toen vrijer waren, konden ze zichzelf ook meer uiten, ook creatief. Rond 1870 begonnen psychiaters 'gekkenkunst' te gebruiken om meer over de patiënten te weten te komen, de zogenaamde stijldiagnostiek. Er werden criteria vastgesteld waaraan kunst moest voldoen. Voldeed betreffende kunst hier niet aan, dan werd de maker gek verklaard. Zo moest de natuur 'correct' worden weergegeven, de 'juiste' kleuren moesten worden gebruikt en bovenal moest het werk de beschouwer een 'gevoel van schoonheid' geven.

In het begin van de twintigste eeuw keken steeds meer moderne kunstenaars met interesse naar de kunst van deze buitenstaanders en velen zagen er in wat zij wilden bereiken met hun eigen kunst. Enkele kunstenaars die zich door deze kunst lieten inspireren waren Picasso, karel appel, Paul klee, Julian Schnabel, Antonin Artaud, Salvador dali en Jean dubuffet.

Jean Dubuffet wordt gezien als één van de eersten die art brut serieus nam. Deze franse kunstenaar had een afkeer van de 'normale kunst'. Hij noemde het onoprecht, oppervlakkig en commercieel. Hij was uiteindelijk degene die art brut (rauwe kunst) als benaming gaf aan deze kunst.

Vanaf 1945 is jean dubuffet op zoek gegaan naar 'buiten-culturele' werken, aanvankelijk in psychiatrische ziekenhuizen, m.n. in Zwitserland en Frankrijk.
Daarna in de spiritistische milieus, en in het algemeen bij de afvalligen van de samenleving.

In 1976 opende jean dubuffet de eerste tentoonstellingsruimte voor Art Brut in Lausanne. Hij noemde het geen museum, omdat de kunst volgens hem niet in een categorie of een stroming paste. Alles moest in de collectie kunnen passen.

Art brut is kunst dat gemaakt is buiten de gevestigde kunstorde, gemaakt door onder andere verstandelijk gehandicapten, niet geschoolden zoals kinderen, geestelijk gestoorden en delinquenten (Wallis en WOlfli). Maar er zijn ook genoeg mensen die gewoon naast hun dagelijkse bezigheden af en toe wat maken. 'In elk dorp heb je wel zo'n figuur' wordt wel eens gekscherend gezegd. De kunst kan niet worden ingedeeld in een stroming, omdat er in feite geen regels zijn voor de kunstenaar. Op één na: werk vanuit je persoonlijke gevoel. Anders gezegd: doe waar je zelf zin in hebt. De makers zijn dan ook niet professioneel. Ze hebben geen kunstacademie gevolgd of op enige manier les gehad.

Hun kunst wordt vaak als authentieker en spontaner beschouwd dan de kunst in musea en galeries. Door hun bijzondere ongeremdheid of eigenzinnigheid en hun afstand tot de artistieke cultuur kunnen beelden van frappante originaliteit worden geproduceerd, waarvan inhoud en vorm in belangrijke mate bepaald zijn door de psychische complexen van de maker.

De beelden zijn vaak waanvoorstellingen of visioenen en uitdrukkingen van angsten. Zij bevatten veel seksueel en religieus geladen symboliek en komen uit de diepere lagen van het bewustzijn.

Naast Art Brut wordt ook gesproken over outsider art een term in het leven geroepen door Roger Cardinal en naïeve kunst. Één overeenkomst is wel zichtbaar: veel werken zijn 'sprekend': er worden vooral veel en vrolijke kleuren gebruikt. Net als bij de naïeve-kunst is ook hier het kinderlijke en speelse meestal behouden gebleven.

Willem van Genk is een bekende Nederlandse Art-Brut schilder.

http://www.artbrut.com/
home2.pi.be/pdier/outsiderart.htm

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.