kunstbus
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

art informel

l'art-informel (of informele kunst)

Het Franse woord 'informel' dient in dit verband als 'vormloos' te worden opgevat. Art-informel of informele kunst is een vorm van abstracte kunst die teruggaat op expressionistische manieren van afbeelden. Ze zet zich af tegen de geometrisch geordende abstractiewijzen van het constructivisme.

In de jaren vijftig zochten de kunstenaars van deze stroming naar een nieuwe manier om beelden te scheppen zonder gebruik te maken van herkenbare vormen, zoals hun voorgangers van het kubisme en expressionisme dat hadden gedaan. Ze bedachten vormen en werkwijzen die al improviserend ontstonden.

Het werk van de art-informelkunstenaars is uiterst gevarieerd, maar komt overeen in de toepassing van de vrije penseelvoering en de dikke lagen verf.

Evenals het abstract expressionisme dat zich in dezelfde tijd in Amerika ontwikkelde, is art-informel een zeer ruime begripsaanduiding waaronder zowel figuratieve als non-figuratieve schilders gevat kunnen worden.

De Europese stroming l'art-informel was de laatste Europese stroming die in Parijs ontstond en werd spoedig aangevuld door de omvangrijke Amerikaanse bijdragen die in New York waren ontstaan, van onder meer Gorky, Pollock en De Kooning, en werd een parallel mogelijk met de spontaniteit van het schilderen in de kunst in Parijs.

Hoewel de stroming hoofdzakelijk in Parijs was gecentreerd, reikte de invloed ervan ook naar andere delen van Europa, met name naar Spanje, Italië (Movimento Arte Nucleare), Duitsland (Zen, Quadriga en Gruppe 53) en Nederland (zie informele kunst).

Michel Tapié
In 1950 bracht de Franse essayist Michel Tapié, op zijn expositie Véhémences confrontées, het begrip art informel naar voren, waarbij hij als informele schilderkunst een stijl omschreef die uitsluitend de schilderende daad vooropstelt en waarbij pas tijdens dat proces, al of niet spontaan, leesbare symbolen ontstaan. De term wordt door hem gebruikt voor een geheel van Cobra, lyrische abstractie, action painting en materiewerk. Andere benamingen voor deze stroming in de schilder- en beeldhouwkunst van die dagen waren art autre, tachisme of abstraction lyrique.

Michel Tapié had aldus als eerste in Parijs een visie ontwikkeld op de actuele abstracte schilderkunst. Het ging hem niet om een kleurrijke, fraaie lyrische abstractie, maar om een 'informele' kunst, waarin een bewust compositorische opbouw ontbreekt. Centraal stond voor hem een automatisch en improviserend 'schrift' waarin de eigenschappen van het materiaal van de schilder vrij tot uitdrukking komen.
Bij de vertegenwoordigers van de Art Informel zijn de sporen van het scheppend proces, de improvisatie, de directheid, het risico en de spontaniteit, duidelijk aanwezig.

Vertegenwoordigers: Jean Bazaine, Roger Bissière, Alfred Manessier, Nicolas de Staël en Georges Mathieu, Georges Mathieu, Jean Fautrier, Hartung, Tapies, Henri Michaux, Jean Dubuffet.

===========================================================

Tachisme
Vorm van abstract expressionistische (Franse) schilderkunst in de jaren vijftig en zestig, die een onderdeel vormde van de art-informel-beweging. De naam is afgeleid van het Franse woord 'tache' (dat 'vlek' betekent).

Het tachisme staat dicht bij het abstract expressionisme en wordt gekenmerkt door de abstracte kleurvlekken die op het doek zijn aangebracht door middel van spontaan spatten, druppelen of werpen van verf waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking van kleurvlekken als uitdrukking van de gemoedstoestand van de kunstenaar.

Schilders van de Art Informel schilderen in een eigen handschrift abstracte vlekken in min of meer gelijkmatige patronen. Ook bij de tachisten (tache betekent vlek) speelt de intuïtie een belangrijke rol en ook zij willen moeilijk onder woorden te brengen, universele waarheden blootleggen over de menselijke ziel en het leven in het algemeen.

Vertegenwoordigers: Michaux, Riopelle, Soulages, Wols.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 209.