kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

arte povera

Arte Povera

arte-povera [It. arme kunst] is een richting van de moderne kunst die teruggaat naar eenvoudige en minimale grondvormen en die voor een deel overgangen vertonen naar de concept-art of land-art. arte-povera is een beeldende kunstvorm met waardeloze goedkope materialen die nieuwe identiteit krijgen door de eigen bewerking van de kunstenaar.

Het einde van de jaren 1960 betekent voor de kunst- en museumwereld een ware ommekeer. Enerzijds verlaten beeldhouwers en schilders de tentoonstellingswereld en stappen ze de natuur in om daar nieuwe vormen van beelden te ontwikkelen.

Anderzijds wordt de natuur in het museum binnengebracht. De Arte Povera zoekt naar eerlijke materialen (maar daarom niet arm) om tot de essentie van de (Europese) cultuur te komen. Tot de thema's van de arte povera behoorden de wortels van de cultuur en het leven, verschillende bronnen van energie, en vooral energie als oerkracht.

Over het algemeen wordt onder de arte povera een verzameling Italiaanse kunstenaars verstaan die tussen 1967 en 1971 gemeenschappelijk tentoonstellingen hielden vanuit een specifiek idee over kunst. De naam is afkomstig van de kunstkritikus Germano Celant die ook de eerste tentoonstellingen organiseerde.

Ondanks de enorme verschillen tussen de kunstenaars zijn er een aantal gemeenschappelijk uitgangspunten te ontdekken:
- Een nadruk op het proces dat aan het werk voorafgaat of op het werk volgt. De persoon van de kunstenaar kan geïntegreerd in het werk worden opgenomen.
In La mia altezza, la lunghezza delle mie braccia, il mio spessore in un ruscello. stelt Penone zichzelf tegenwoordig in de maten van de bak en de afdrukken van gezicht, handen en voeten. Het natuurlijke proces van de stroom en de omgeving maken deel uit van het werk en maken deel uit van het proces.
- Het afwijzen van het traditionele kunstobject en het vervangen van dit object door alledaagse ervaringen of dingen. Veel arte povere kunstenaars maken werk dat specifiek voor een locatie wordt gemaakt. De betonnen bak in de beek van Penone is gemaakt op locatie.
- Het gebruik van ongewone materialen, arme materialen, die voortkomen uit de natuur; bladeren, boomstammen, water uit een beek, de eigen huid.
- Het gebruik van eenvoudige vormentaal.
- Het oplossen van onderscheid tussen de verschillende genres in de kunst.
- De informele en levendig uitziende kunstwerken werden wel gezien als een reactie op de toenemende abstrahering en verontmenselijking van met name de Amerikaanse kunst van die periode.

Arte Povera Kunstenaars zijn o.a. Mario Merz, Kounellis, Pistoletto, Luciano Fabro, Gilberto Zorio, Penone, Paolini, Giovanni Anselmo, Cucchi en Chia.

Arte Povera een niet-verhalende kunst. Het gaat de kunstenaars er niet om nieuwe idee├źn, verhalen of dingen toe te voegen aan de wereld, maar om verandering of herkenning van (vooral natuurlijke) dingen die er al zijn. Arte Povera is zo een kunststroming die werkelijkheid reduceert, begrijpelijker probeert te maken.

(De minimal-art is eveneens een vernieuwende stroming uit de jaren zestig. Zij is van Amerikaanse origine en wilde de beeldhouwkunst terugbrengen tot zijn meest elementaire vorm.) .)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.