kunstbus
Dit artikel is 10-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aureool

Stralenkrans

De stralenkrans, aureool of nimbus is een lichtende cirkel, gedacht en afgebeeld om het hoofd van heiligen. Een aureool kan ook de straling aanduiden die het gehele lichaam omgeeft.


In het oude China en India werden goden wel op deze manier afgebeeld. Het was ook het symbool van de zonnegoden Mithras, Apollo en Helios. Later werd ook de keizer er mee afgebeeld om zijn goddelijke status te benadrukken.

In de christelijke kunst kwam de nimbus rond de vijfde eeuw op. Eerst bij de Drieƫenheid en de engelen, later ook bij de apostelen, heiligen en anderen. Er zijn dan verschillende vormen:
* Kruisvormig bij Jezus Christus;
* Driehoekig bij de Drieƫenheid;
* Vierkant bij wereldlijke personen;
* Zeshoekig bij de Kardinale deugden.

De nimbus als natuurkundig verschijnsel
Een halo (lichteffect) is een optisch verschijnsel in de atmosfeer dat vooral kan optreden in een ijle nevel van ijskristallen.

Ook rond de schaduw van je hoofd, alleen te zien door degene van wie de schaduw is, kan zich een nimbus vormen dat eveneens te maken met optische processen in de atmosfeer. Dit verschijnsel wordt wel een heiligenschijn genoemd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 21.