kunstbus
Dit artikel is 05-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

avant-garde

In de twintigste eeuw wordt de term avant-garde in de artistieke context gebruikt om er progressieve kunststromingen mee aan te duiden.


Avant-garde kunstenaars streven in hun werk naar steeds grotere autonomie van de beeldende middelen. Vaak munt dit uit in abstracte kunst, die weliswaar geen herkenbaar onderwerp meer heeft, maar wel een inhoud, die in theoretische artikelen en manifesten wordt verklaard. De avant-garde bewegingen kenmerken zich door hun breuk met het verleden en met de gangbare ideeën in de kunstwereld van eigen tijd en door het strijdbare karakter waarmee ze hun kunst propageren als de enige 'waarheid'. Originaliteit staat hoog aangeschreven. Theorie, achtergronden en vorm-aspecten van kubisme, futurisme, expressionisme, constructivisme, De Stijl, het Bauhaus, dadaïsme en surrealisme komen aan de orde.

Avant-garde in de Nederlandse letterkunde
Wanneer we de avant-garde binnen de Nederlandse literatuur zien als stroming geldend voor de periode 1910-1930, dan moeten we die eigenlijk onderverdelen in substromingen als het surrealisme, het dadaïsme, het futurisme, enz.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.