kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Axel van der Kraan

Axel van der Kraan (1949)

Axel Erik van der Kraan, Nederlands beeldend kunstenaar, beeldhouwer, garficus, geboren te Rotterdam 18 April 1949.

Axel van der Kraan vervaardigd beweegbare houten poppen en objecten die in hun monotone handelingen het gewone, alledaagse persifleren.

Opleiding aan de volgende academie(s):
1966 1968 Rotterdam - Academie van Beeldende Kunsten
1968 1970 Amsterdam - De Ateliers

Fascinatie voor techniek speelt in het werk van Axel van der Kraan een belangrijke rol. Samen met zijn vrouw, Helena, maakte hij in de jaren 70 bewegende houten beelden van mensen of menselijke handelingen. Het zijn spectaculaire machines die dwangmatig functioneren met behulp van inventief geconstrueerde mechanismen.

De assemblages die in de jaren 80 ontstonden worden door eenzelfde vindingrijkheid gekenmerkt. Van materiaal dat de kunstenaars bij uitdragerijen, oud ijzerhandelaren of toevallig op straat vonden, werden ridders, soldaten en tanks gemaakt. De zwart-wit houtsneden waarmee Axel van der Kraan in 1989 begon sluiten nauw aan bij de thematiek van deze assemblages. De Landschappen van Axel van der Kraan komen qua onderwerpkeuze in de buurt van de jonge Escher.

Axel van der Kraan een omvangrijk oeuvre opgebouwd van buitengewoon krachtige prenten die een beklemmende, artificiële wereld laten zien. Ook de houtsnede, De Machinekamer, die de kunstenaar voor Beeldspoor maakte, heeft een met veel technisch vernuft tot stand gekomen kunstmatig landschap als onderwerp. Fortificaties en architectonische elementen bepalen het beeld van een omgeving waarin, door de schaal en de maat van de gebouwen, elk individueel menselijk leven onzichtbaar is geworden. Het vogelvluchtperspectief waarmee het landschap wordt weergegeven radicaliseert nog eens extra het gevoel van afstand die de mens met deze wereld heeft. Door zijn indringende thematiek roept de prent vragen op over de motieven die tot dit technisch universum hebben geleid. Is het een militair verdedigingswerk zonder duidelijk aanwijsbaar doel? Wordt een toekomstbeeld weergegeven van een wereld die op zijn einde loopt? Of is het een theatraal gebaar van een kunstenaar die voortbouwt aan een fantasiewereld die vergelijkbaar is met die van de zandkastelen die we in onze kinderjaren bouwden aan de vloedlijn op het strand?

De 'homo ludens' speelt bij Axel van der Kraan zeker een rol. Het zou evenwel te makkelijk zijn de beklemming die zijn prenten oproepen hiermee terzijde te schuiven als een toevallige bijkomstigheid. Want in het desolate landschap van Axel van der Kraan bestaat elk voorwerp, elke ellips, arcade of kunstmatige waterval alleen bij de logica van een lichtval en de waarschijnlijkheid van zijn eigen schaduw. Door de illusie die het zwart en het wit van de houtsnede oproept. In de prenten van Axel van der Kraan wordt een niet bestaande wereld zichtbaar door het samengaan van verbeeldingskracht, fantasie en techniek. Het zijn deze drie karakteristieke elementen die het werk van Axel van der Kraan op vanzelfsprekende wijze met het theater verbinden.

Axel van der Kraan (1949, Rotterdam) al meer dan dertig jaar aan een eigenzinnig oeuvre. De tentoonstelling Zwart bevat een selectie van zijn sculptuur, houtsneden en grafiek, ontstaan vanaf 1989.
Houtsneden van forten, complexe architectuur, en koppen van soldaten en ridders fungeren als metaforen voor de werking van macht en de onderwerping daaraan. Een zwart paard waarmee ten strijde kan worden getrokken, torent boven de beschouwer uit, terwijl een kleine metalen tank de omgeving dreigend onder schot houdt. De donkere zijde van de menselijke existentie komt ook tot uitdrukking in De Ridder (1987): een meer dan manshoge figuur, die door het gebruik van onderdelen van een kolenkachel, even martiaal als tragi-komisch oogt. De Ridder bevindt zich sinds 1992 in de collectie van Museum Jan Cunen. Met Zwart toont Axel van der Kraan in alle opzichten uitgesproken beelden voor uitgesproken gevoelens; als tegenwicht voor de betekenisloosheid waarmee de werkelijkheid voortdurend volloopt.

Axel van der Kraan werkt regelmatig samen met Helena van der Kraan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.