kunstbus
Dit artikel is 12-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Axel Vater

Axel Vater beoefent verscheidene artistieke disciplines: tekenkunst, drukgrafiek, schilderkunst, collagekunst, beeldhouw- en objectkunst en fotografie. Recent schonk hij aan het Prentenkabinet van de Koninklijke bibliotheek een groot aantal tekeningen, houtsneden, lino's, etsen en ex-librissen.

Vater vertaalt Johann Wolfgang Goethes idee, 'Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht als Anschauen', naar zijn eigen kunstzinnige praktijk. Hij hecht veel belang aan het voortdurende zoekproces. Het steeds verder ontwikkelen van een vormenideoom is voor hem wezenlijker dan het eindproduct. Vater gelooft trouwens niet in geldige oplossingen of resultaten in de kunst.

Als scheppend kunstenaar is Vater geïntrigeerd door de menselijke existentie. Thema's als levensdrift, doodsangst, transformatie en vergankelijkheid vormen een leidraad doorheen zijn grafisch werk. Deze onderwerpen worden geconcretiseerd in voorstellingen met beeldtekens als de uterus, de fallus, gemutileerde torso's, kruisen, bomen enz. Het menselijke lichaam is bij Vater steeds een drager van betekenissen.

Sinds het midden van de jaren zeventig maakt Vater ex-librissen met sterk erotische inslag.
Het onderwerp 'Leda en de zwaan' wordt hier op diverse manieren geëxploreerd.

Een beknopte biografie
1949 Geboren in Görlitz
1967-1973 Studie aan de 'Staatliche Kunstakademie' van Düsseldorf bij Theo Otto, Wolf Jürgen Seesselberg en Rolf Crummenauer
1975 Kunstprijs naar aanleiding van de 25ste Wintertentoonstelling in Düsseldorf (heden 'Grosse Kunstausstellung NRW-Düsseldorf)
Sinds 1979 Actief als zelfstandig beeldend kunstenaar in Krefeld
1984-1996 Plaatsvervangend voorzitter van het 'Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen' en 'Verein der Düsseldorfer Künstler'
1985-2003 Mede-organisator van de 'Grosse Kunstausstellung NRW-Düsseldorf'; vormgever van de jaarlijkse tentoonstellingscatalogus van de 'Grosse Kunstausstellung NRW-Düsseldorf'
1992 Gastconservator van de tentoonstelling 'Enigma', Bergkerk, NL-Deventer
Sinds 1993 Lid van de jury en mede-organisator van de kunstbeurs 'Huntenkunst' in NL-Doetinchem

Sinds 2004 Hoofdverantwoordelijke van de 'Grosse Kunstausstellung NRW-Düsseldorf' en voorzitter van het 'Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen'

Axel Vater nam deel aan talloze nationale en internationale tentoonstellingen


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.