kunstbus
Dit artikel is 31-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Balthus


Balthus The Painter (Part 1 Frans schilder van Poolse afkomst, geboren 29 februari 1908 Parijs - overleden 18 februari 2001 Rossinière.

Naast Parijse straattaferelen vormen tienermeisjes zijn favoriete onderwerp. Zijn meisjes hangen zomaar wat in het rond of zijn in een verstarde pose 'gebleven', afwezig en verdroomd als zij gebonden zijn aan een streng geconstrueerde ruimte, waarin zij de indruk wekken een deel te zijn van de wereld der dingen. Er heerst een vage, zweverige toestand tussen rust en beweging, waken en slapen in.
Balthus' latere werk vertoont een lichte verschuiving ten gunste van beweging en waken, is opgewekter en meer ontspannen. Met dit thema en ook door zijn vrijwel gelijk blijvende stijl bleef Balthus de jaren door onberoerd door de schilderkunst van zijn tijdgenoten.

Biografie
Geboren als graaf Balthasar (of Baltusz) Kłossowski de Rola.

Balthus' vader, Erich Klossowski, was kunstschilder en kunsthistoricus. Zijn moeder, Elizabeth Spiro, schilderde onder de naam Baladine. In 1903 verliet het gezin Duitsland om zich in Parijs te vestigen. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak moest de familie vluchten en installeerde ze zich in Berlijn.

In 1917 scheidden Balthus' ouders en trok Baladine met haar zoons naar Zwitserland. Daar zou zij een relatie beginnen met de schrijver Rainer Maria Rilke.

Op elfjarige leeftijd tekende Balthus naar aanleiding van het overlijden van zijn kat Mitsou een cyclus van veertig tekeningen, die in 1921 uitgegeven werden met een voorwoord van Rilke. Het jaar daarvoor had hij reeds een aantal illustraties gemaakt voor een Chinese roman. In datzelfde jaar keerde hij met zijn moeder terug naar Berlijn. In 1923 vestigden ze zich in Beatenberg. Daar, en in Parijs, dat hij herhaaldelijk bezocht en waar hij zich na de dood van Rilke (1926) zou vestigen, begon zijn echte schilderloopbaan.

In 1929 werd een tiental van zijn werken tentoongesteld in een galerij in Zürich. In datzelfde jaar maakte hij een eerste versie van La Rue - de monumentale versie zou vier jaar later volgen.

In 1930 en 1931 diende Balthus in het Franse leger. In de jaren daarna zou hij de hoogtepunten van zijn werk realiseren, met onder meer Alice dans le miroir (1933), La Fenêtre (1933), La Leçon de guitare (1934) en La Jupe Blanche (1937). Vooral zijn erotische inslag en de koele stijl waren opmerkelijk. La Leçon de guitare ging daarin wellicht het verst: in een houding van een Piëta draagt de lesgeefster het lichaam van de leerlinge op haar schoot, de jurk opgetrokken tot boven de navel en met een vinger nabij het geslacht van het meisje (alsof ze gitaar speelt op het meisje), dat op haar beurt de hand reikt naar de ontblote borst van de lerares. Het schilderij werd in 1934 gedurende enkele weken getoond in Galerie Pierre in Parijs, in een met een gordijn afgesloten apart zaaltje. Daarna mocht het van Balthus gedurende veertig jaar niet meer tentoongesteld of gereproduceerd worden.

In 1937 trouwde Balthus met Antoinette de Watteville, die hij sinds haar twaalfde levensjaar (in 1924) kende. Ze zouden in 1946 scheiden.

Ook tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maakte Balthus nog erotische werken. Daartoe behoorden onder andere La Victime (1939-46), La Patience (1943), Les Beaux jours (1944-46), La Chambre (1947), Nu au chat (1948-50), Nu sur une chaise longue (1950) en een tweede La Chambre (1952-54). In geen ervan ging hij echter zo ver als in La Leçon de guitare. Balthus vervaardigde in deze periode ook vele portretten van mensen uit zijn omgeving. Ook maakte hij een groot aantal tekeningen.

In 1953 installeerde hij zich in het Kasteel van Chassy, in de Morvan, waar hij acht jaar zou blijven. Uit die tijd dateren landschappen, stillevens, naakten en portretten, waaronder Le Rêve I (1955), Les Trois soeurs (1955) en La Sortie du bain (1957).

Van 1961 tot 1977 was Balthus directeur van de Académie de France in de Villa Médicis in Rome. Door het vele werk dat deze baan met zich meebracht, bleef er weinig tijd over om te schilderen, vandaar de veelheid aan tekeningen die deze periode kenmerkten. Vaak waren het naakten, waarvoor zijn jonge Japanse vrouw Setsuko Ideta model stond. Balthus had haar in 1962 ontmoet tijdens een reis naar Japan en trouwde met haar in 1967.

In 1977 trok Balthus zich terug in het Zwitserse Rossinière. Daar kwamen onder meer drie versies van Le Chat au miroir (1977-80, 1986-89, 1989-94) tot stand en tevens het onvoltooide schilderij Jeune fille à la mandoline (2000-01).

Balthus overleed in 2001 te Rossinière, kort voor zijn 93-ste verjaardag.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthus

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.