kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Barbizon

Groep schilders die in het midden van de 19de eeuw (ca 1830-1870) in het Franse dorp barbizon bij de bossen van Fontainebleau direct naar de natuur schilderden. Hun motieven vonden de kunstschilders in de omringende bossen.

Tot dat moment gebruikten kunstenaars landschappen veelal als achtergrond voor klassieke of historische taferelen. De schilders van de school van barbizon probeerden voor het eerst de schoonheid van het landschap zelf weer te geven, zonder het te willen verfraaien. Ze schilderden in de buitenlucht: plein air. Het plaatselijke dorp barbizon en zijn omgeving leverde een schat aan motieven.

Het schilderen in de natuur zelf, om deze in werkelijkheid en zonder idealisering weer te geven, betekende een revolutie in de landschapschilderkunst. De School van Barbizon is daardoor een van de essentiële aspecten van het realisme dat in die tijd in Frankrijk aan het ontstaan is. Deze stroming richt zich bewust tegen het heersende academisme van de Parijse salons, tegen het overwicht van het heroïsche landschap (in navolging van vooral Claude Lorrain) en tegen de romantiek volgens de Hollandse traditie.

Aanvankelijk werd de nieuwe visie op het landschapsschilderen moeilijk geaccepteerd. Ze konden doordat ze ter plekke werken niet lang aan een schilderij besteden, het werk was volgens de gevestigde orde 'onaf'.

De School van barbizon had grote invloed op de ontwikkeling van de schilderkunst van het landschap en op het impressionisme. De School van Barbizon ontdekt de werkelijkheid van de natuur en ziet er een waardige inhoud in voor de kunst, waardoor de weg voor het impressionisme wordt gebaand.

De belangrijkste vertegenwoordigers waren Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875), Charles-François Daubigny (1817-1878), Jean-François Millet (1814-1875) en Théodore Roussau (1812-1867), die wordt gezien als de leidende figuur achter de groep. Hij was de eerste die al in 1832 naar het voorbeeld van John Constabie en John Crome in Barbizon buiten ging schilderen. Ook J. Dupré, N. Diaz en C. Troyon behoorden tot de groep. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.