kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bas Jan Ader

Nederlands/Californische conceptuele kunstenaar, tekenaar, beeldhouwer ( Winschoten 19-4-1942 - Atlantische Oceaan 1975 ).

Naamsvarianten: Basjan (ps.), Bastiaan Johan Christiaan Ader,

Bas Jan Ader verdween in 1975 spoorloos tijdens een poging de Atlantische Oceaan als solo-zeiler over te steken. Sindsdien is zijn werk en persoon het onderwerp van uiteenlopende speculaties en hebben beiden een welhaast mythische staat bereikt.

Vallen
Bas Jan Ader is geïntrigeerd door de werking van de zwaartekracht en laat zich letterlijk en figuurlijk vallen. Vallen is een terugkerend motief, evenals verlies en het heroïsch falen. Bij het vallen gaat het hem vooral om het loslaten: die 'split second' dat je je losmaakt van de aarde, van het vertrouwde en je overgeeft aan het onbekende. De acties worden vastgelegd in film en foto's. Hij maakte werk met een relativerende ondertoon, evenals zijn generatiegenoten Jan Dibbets en Ger van Elk.

Zoektocht
Bas Jan Ader is altijd op zoek, al zijn activiteiten maken in feite onderdeel uit van een permanente queeste. Hij geniet kunstonderricht van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, tot art classes en filosofie in Los Angeles. In Amerika doceert hij ook kunstgeschiedenis. Hij laat zich inspireren door een kunstenaar als Bruce Nauman en ontwikkelt zich tussen 1967 en 1970 tot conceptueel kunstenaar. In een aantal foto's legt hij een link met de stijl van Mondriaan: de sequentie van de vlakken, de verhoudingen van de lijnen zijn in de fotoserie On the road to a new Neo Plasticism duidelijk herkenbaar.

Afscheid
Het onderzoek tussen 'art and life' bracht veel kunstenaars in de Verenigde Staten op het pad van performances. Foto's en films nemen de plaats in van het eigenlijke kunstwerk.
Bas Jan Ader zet ook zijn eigen lichaam in als materiaal; dus als middel, niet als doel op zich.
Inmiddels is echter duidelijk dat het bij Bas Jan Ader gaat om een serieuze queeste naar de essentie van het bestaan. Deze 'Notwendigkeit' is iets dat we bij de filosoof Georg Hegel ( 1770-1831 ) terugvinden, van wie Bas Jan Ader het geschrift Phänomenologie des Geistes meenam op zijn laatste reis. Dit werk beschrijft de ontwikkeling naar het 'absolute'. Ook legt Ader een voorkeur aan de dag voor melancholieke werken zoals een zelfportret in tranen ( I'm too sad to tell you ), een verdriet dat getuigt van een zelfpijnigende romantiek.
Dat geldt ook voor en foto waarop hij figureert aan een baai bij zonsondergang ( Farewell to Faraway Friends ). Het is een verwijzing naar het werk van Caspar David Friedrich ( 1774-1840 ) en een groteske weergave van een zonsondergang. Zijn laatste, nooit voltooide werk zou een 'drieluik' worden: In search of the miraculous waarbij vertrek, de zeiltocht en de aankomstin de vorm van foto's en een performance gemarkeerd zouden worden. Hij is echter niet aangekomen, zijn boot werd leeg aangetroffen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.