kunstbus
Dit artikel is 12-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beeldhouwen

Beeldhouwen: een vorm van beeldende kunst: vervaardigen van vrijstaande beelden, bouwplastiek en reliëfs. In ruimere zin ook beeldsnijkunst (ivoor, hout), gieten van beelden in brons en bakken van in klei geboetseerde beelden.

Zie het artikel beeldhouwkunst voor een kleine geschiedenis van de beeldhouwkunst.

afgietsel/afgieten
De vervaardiging van een exacte kopie in gips, was, brons, of een ander vormbaar materiaal. Hiertoe heeft men een negatieve vorm van het origineel nodig, waarin het materiaal wordt gegoten. Is de ingegoten massa hard geworden, dan wordt deze negatieve vorm of hiervan afgeslagen, waardoor deze wordt vernietigd (verloren gietmethode), of in segmenten afgenomen (behouden gietvorm). Dit laatste om meerdere afgietsels te kunnen fabriceren.
De techniek van het afgieten werd reeds bij de oude Egyptenaren gebruikt en komt in grotere omvang aan het einde van de 17e eeuw in zwang, als de studie en het verzamelen van modellen voor de academische scholing van kunstenaars steeds meer van belang worden.

albast
Fijnkorrelig, doorschijnende gipssoort. Vanwege de eenvoudige bewerking en het doorschijnende karakter is het een geliefd materiaal voor klein beeldhouwwerk.

Armarium
Een armarium is een kist waarin breekbare aardewerken Griekse schiereiland Attica.
De bij de griekse kunst behorende Attische beeldhouwschool gebruikte steen, later marmer, maar ook brons; in het bijzonder in Argos en Sikyon, voornamelijk voor religieuze voorstellingen, ofschoon de Griekse beeldhouwer Phidias ook Olympische winnaars uitbeeldde.

Beeldsnijkunst
De kunst of het handwerk waarbij uit hout, ivoor of uit botten plastische beelden gesculpteerd worden.

brons
De vervaardiging van plastisch werk, reliëfs of gebruiksvoorwerpen uit gegoten of bewerkt brons (Zie afgietsel).
Brons is een legering uit koper met tin of zink, dat op grond van haar grote sterkte al in de Klassieke Oudheid als materiaal werd gebruikt. Naast hout is het de belangrijkste werkstof in de beeldhouwerij.

glazuur
Aanbrengen van een minerale laag over metaal of ceramiek, met het doel om het poreuze oppervlak te conserveren en daarmee ondoordringbaar voor vochtinvloeden te maken.

glyptiek
Steenhouwkunst (glypte = gehouwen steen)

monoliet
[Gr. 'uit één steen'] Beeld dat uit één enkel blok steen is gehouwen, meestal met een monumentaal karakter (bijv. obelisk).

Plastiek [Grieks: plássein, d.w.z. vormen uit een zachte massa],
beeldhouwkunst, beeldhouwwerk.
Het begrip plastiek betekent in engere zin het vervaardigen van driedimensionale beelden met modelleerbare, tijdens de behandeling zacht materiaal.
Voor het beitelen in harder materiaal is het begrip sculptuur gebruikelijk. De beeldhouwkunst past beide mogelijkheden toe.

plastiline
[Gr./Lat.] Kneedbare modelleerstof.

reliëf
[Fr.'verheven werk'] Plastisch beeldwerk op één vlak. Al naargelang de graad van het uitspringen uit het vlak onderscheidt men vlak reliëf, half reliëf en diep reliëf. Een speciale vorm is het verzonken reliëf, waarbij de figuren in het vlak als groeven of verdiepingen zijn ingewerkt. Het reliëf stelt hiermee een verbinding tussen beeldhouwkunst en schilderkunst, zodat men volgens de soort telkens ook van plastische en strenge reliëfs of van schilderreliëfs spreekt. De materialen waaruit reliëfs worden gemaakt, komen meestal overeen met de die van de beeldhouwkunst.

sfinx
[Grieks] Figuur uit steen. In Egypte een liggend lichaam van een leeuw met de kop van een koning, symbool voor het goddelijke karakter van de farao (b.v. de sfinx van Giseh). In Griekenland een vrouwelijk, oorspronkelijk gevleugeld lichaam van een leeuw met het hoofd van een vrouw en borsten.

terracotta
[It. = gebrande aarde] Beelden, vazen o.a. uit ongeglazuurde klei.

uienpatroon (porselein)
Rond 1740 ingevoerd motief in de porseleinfabricage in Meissen, ontwikkeld vanuit Chinese motieven.

wasboetseerkunst
Ceroplastiek [Grieks 'ceros' = 'was'], de vervaardiging van borstbeelden, maskers en modellen uit was. Dit was in de 17e en 18e eeuw een wijd verbreide vorm van kunsthandwerk. Het wordt heden ten dage nog gebruikt bij een wasfigurenkabinet en voor bepaalde wetenschappelijke en medicinale modellen. Wasboetseerkunst vormde tevens de basis voor het cire-perdue procédé.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 772.