kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bentveughels

Bentveughels

De vele Hollandse en Vlaamse schilders die zich in de 17de en 18de eeuw voor korte of langere tijd in Rome vestigden, kwamen bij elkaar in een vereniging met de naam Schildersbent. Doel van dit informele genootschap was elkaar onderling te ondersteunen in de buitenlandse omgeving, maar ook om gezellige samenkomsten te organiseren waarbij de wijn doorgaans rijkelijk vloeide. Berucht waren de doopfeesten waarbij schilders die net in Rome aankwamen, werden ontgroend en een zogenaamde Bentnaam kregen. Voortaan hoorden ze dan bij de Bentveugels, zoals de kunstenaars zichzelf noemden. Pieter van Laer verwierf in deze groep zijn bijnaam Bamboccio. In 1720 werd de vereniging bij pauselijk decreet verboden vanwege de vele onregelmatigheden die zich vooral bij de feesten voordeden.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.