kunstbus
Dit artikel is 12-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bernard Picart

Franse graveur, drukker en prentverkoper, geboren in 1673 te Parijs - overleden 1733 Amsterdam.

Biografie
Bernard Picart werd in 1673 in Parijs geboren als zoon van de succesvolle graveur Etienne Picart en Angelique Tournant. Zijn vader was één van de eerste graveurs die werd toegelaten tot de Franse Academie van Schilder- en Beeldhouwkunst.

De eerste beginselen van de tekenkunst leerde de jonge Bernard Picart van zijn vader. Veel leerde hij ook van Benoit Audran, een telg uit een andere graveursfamilie, die bij de familie Picart in huis woonde. Op 16-jarige leeftijd ging Picart naar de kunstacademie waar hij onder andere les kreeg van Sebastien Le Clerc. Na zijn academietijd werd Picart verder opgeleid door bekende graveurs als La Fosse en De Piles en de anatoom Delitre. Bernard Picart had eigenlijk liever kunstschilder willen worden, maar hij onderwierp zich aan de wil van zijn vader en werd evenals deze graveur.

In 1696 maakte Picart een reis naar het noorden waar hij in Antwerpen met zijn werk een prijs won aan de kunstacademie.

In de herfst van 1696 ging hij naar Amsterdam waar hij volgens de biografie die zijn tweede vrouw, Anne Picart, na zijn dood over hem maakte, de protestantse werken las die hem aan het katholicisme deden twijfelen. Anders dan veelal wordt aangenomen werd Picart namelijk als katholiek geboren en bekeerde zich pas later tot het protestantisme.

Na het overlijden van zijn moeder, in 1698, keerde Picart terug naar Parijs. Daar trouwde hij in 1702 met Claudine Prost, telg uit een katholieke drukkersfamilie. De al eerder genoemde graveur Roger de Piles was de peetvader van hun eerste zoon.

In 1708 verloor Picart zijn vrouw en al zijn kinderen. Zowel Picart als zijn vader besloten toen Frankrijk te verlaten. Daarbij werden ze tegengewerkt door de Franse autoriteiten die meenden dat Picart en zijn vader Hugenoten waren. Uiteindelijk kreeg Picart toch een paspoort en vestigde hij zich in Den Haag. Hier was hij in 1710 een van de oprichters van de geheime vrijmetselaarsloge 'Les Chevaliers de la jubilation'. Deze vroege loge was betrokken bij het verspreiden van subversieve lectuur. Zo waren de leden van deze loge onder andere betrokken bij het verspreiden van een werk als "Les trois imposteurs" waarin Mozes, Jezus en Mohammed worden voorgesteld als bedriegers.

Ook het boek "Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde" - waarvoor Picart de illustraties maakte - had een subversieve bedoeling, namelijk om de gevestigde godsdienst te ondergraven. De wetenschap dat Picart lid was van 'Les chevaliers de la Jubilation' geeft in ieder geval een andere kijk op de prenten die in de "Ceremonies" staan afgebeeld en waarvan er ook velen betrekking hebben op de joodse religie. Het kostte Picart overigens nog heel wat moeite om deze prenten te kunnen maken. Zo was hij vier jaar bezig om ergens toegang te krijgen om afbeeldingen van het joodse paasfeest te maken. Uiteindelijk kreeg hij de mogelijkheid om in het huis van de familie Da Costa aan de Nieuwe Herengracht afbeeldingen van het paasfeest te maken.

Het was in 1711 dat Picart naar Amsterdam ging waar hij zich vestigde als graveur, drukker en prentverkoper. In datzelfde jaar hertrouwde de inmiddels tot het protestantisme bekeerde Picart met Anne Vincent die evenals Picart tot de Waalse Kerk behoorde. Haar vader verzette zich aanvankelijk hevig tegen het huwelijk omdat hij twijfelde aan de oprechtheid van Picarts bekering.

In Amsterdam kreeg Picart veel opdrachten. Zo maakte hij behalve voor de "Ceremonies" ook illustraties voor Pierre Bayle's bekende "Dictionaire Historique et Critique" en Fontenelles "Oeuvres Diverses".

Toen Picart in mei 1733 overleed was hij een gezien artiest. Alle grote verzamelaars uit die tijd hadden prenten van Picart in hun verzameling. Na zijn dood zette zijn weduwe de zaak voor. De zaak was gevestigd aan het Singel bij de Munt. Het was op dit adres dat de 'veuve Picart' in 1734 onder de titel "Impostures Innocentes" een oeuvrecatalogus van Picarts werk uitgaf, waarin tevens een korte biografie van haar hand over het leven van Bernard Picart was opgenomen.

Websites en bron: www.jhm.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.