kunstbus
Dit artikel is 10-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bernardo Daddi

Italiaanse schilder van de Florentijnse school (ca. 1290/1295 Florence - 1348 aldaar). Hij is dezelfde als Bernardus de Florentia.

Hij werd aanvankelijk beïnvloed door zijn (vermoedelijke) leermeester Giotto di Bondone, maar volgde al snel de stijl van de Sienese schilders, vooral Ambrogio Lorenzetti. De werken van Daddi zijn niet zo monumentaal als dat van Giotto en dragen in kleurgebruik en lijnenspel nog de kenmerken van de Siënese School en van de internationale gotiek.

Biografie
Werkzaam tussen 1313 en 1348. Hij is vermoedelijk tijdens de pestepidemie van 1348 overleden.

Aan de hand van zijn vroegst bekende én gedateerde werk, een drieluik met een tronende madonna tussen twee heiligen (1328, Florence, Uffizi), en de fresco's in de Cappella Pulci-Beraldi (Santa Croce, Florence), vermoedt men dat Daddi een leerling van zijn tijdgenoot Giotto di Bondone is geweest. Deze werken maken echter een stijve indruk en behalen niet de monumentaliteit van een Giotto. Onder zijn gedateerde werken is nog een altaarstuk uit 1333 in Ospedale Bigallo, Florence. Een ander beroemd werk van zijn hand zijn de panelen van Madonna en Kind dat hangt in Washington D.C.

Tot de meest overtuigende werken van de Giottonavolgers behoren de in die tijd nieuwe, kleine, vaak opvouwbare altaarpanelen, voor particulier gebruik. De vroegste en mooiste zijn van Bernardo Daddi, intieme schilderijtjes met een tere kleurbehandeling en een vloeiende lijnvoering. In deze werken komt zijn stijl meer tegemoet aan die van Giotto, en wordt de Florentijnse lineaire srengheid gecombineerd met de kleurigheid en de elegantie van Siena.

Na 1340 legde hij zich meer toe op decoratieve frescoschilderingen.Tussen 1355 en 1359 maakte Andrea di Cione een nieuw tabernakel dat de oude moest vervangen. Het is een sterk uitgewerkte ornamentale constructie rond het grote, duidelijk op Giotto geïnspireerde schilderij met de Tronende Madonna door Bernardo Daddi opnieuw geschilderd in 1347 om het bij een brand in het begin van het Trecento verloren gegane wonderdoende Mariabeeld Madonna en Kind te vervangen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.