kunstbus
Dit artikel is 03-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bernhard HeisigIkarus, 1975, Olie op hout, 280 x 450 cm

Duits schilder en grafisch kunstenaar, (31-3-1925 Breslau).

Heisig was een van de belangrijkste schilders van de voormalige DDR, Zijn expressieve en agressieve schilderstijl verraadde de invloed van Lovis Corinth en Oskar Kokoschka, en keerde zich bewust regen her Socialistisch Realisme. Zijn revolutie- en oorlogsschilderijen staan in expressiviteit en gedurfde kleurgeving dichtbij bijvoorbeeld Kokoschka en wat vlakvulling en beweging betreft bij Beckman. Daarnaast schilderde Heisig landschappen en portretten.

1941/1942 Bezoekt de kunstnijverheidsschool te Breslau, maar zijn opleiding wordt door de oorlog onderbroken: opgeroepen voor militaire dienst.

1946/1947 Werkt als grafisch kunstenaar in Breslau.

Hervat zijn bij Wilhelm Rail en Eberhard Holscher begonnen studie aan de School voor Toegepaste Kunsten in Leipzig, gevolgd door een cursus, tot aan 1951, aan de School voor Grafische Kunsten en Boekontwerp.

1961 Directeur van de Kunstschool van Leipzig.

1964 Wordt wegens zijn pleidooien voor de rechten van de kunstenaar en zijn provocerende artikel Kritik an seiner Zeit ontslagen.

1965/1966 Publiceert de lithoseries Der faschistische Alptraum (De fascistische nachtmerrie), waarin hij zich met zijn eigen
geschiedenis confronteert.
1968-1976 Werkt als freelance schilder en grafisch kunstenaar.
1975 Voltooit zijn monumentale muurschildering Ikarus voor het Palast der Republik in Oost-Berlijn.
1976 Wordt opnieuw directeur van de Kunstschool in Leipzig, tot aan zijn pensionering in 1987.
1977 Neemt deel aan Documenta 6, Kassel.
1989 Stuurt twee nationale prijzen die hij in 1972 en 1978 ontving, weer terug uit prorest tegen het machtsmisbruik en de corruptie in de DDR.

Leipziger School
Samen met o.a. Werner Tübke en Wolfgang Mattheuer is Bernhard Heisig een van de grondleggers van de Leipziger Schule (Leipziger School), die het kunstleven in de DDR vanaf 1970 sterk bepaalden.
Leipzig kan bogen op een eeuwenoude traditie in kunst en cultuur. Al in 1764 werd de Academie voor Teken/schilderkunst en Architectuur opgericht. Sindsdien biedt de stad opleidingen en inspiratie aan vele generaties kunstenaars.
In de jaren '60 van de vorige eeuw vormde de Hogeschool voor Grafische- en Boekdrukkunst de bakermat voor de inmiddels wereldberoemde kunststroming 'Leipziger School', waarvan Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer en Werner Tübke bekende representanten zijn.
Hun traditie wordt momenteel voortgezet in de 'Nieuwe Leipziger School' met kunstenaars als Neo Rauch, David Schnell en Matthias Weischer. Werken uit de (Nieuwe) Leipziger School worden momenteel door veel musea gezocht en op internationale veilingen worden stijgende prijzen betaald.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.