kunstbus
Dit artikel is 18-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bernhard Johannes Blume

Anna en Bernhard Blume

Bernhard Johannes Blume
Geboren: 1937 Dortmund
1960 - 1965 studie aan de Düsseldorf Staatliche Kunstakademie

Anna Blume
Geboren: 1937 Bork
1960 - 1965 studie aan de Düsseldorf Staatliche Kunstakademie

Tijdens hun studietijd kwamen Anna en Bernhard in contact met joseph beuys via wie zij geinteresseerd raakten in neo-dada en fluxus.

Na de studie op de akademie ging Bernhard filosofie studeren. Hij onderzocht ook hoe men kunst kon creeeren in een combinatie van fotografie, performance, theater en filosofie.

Sinds 1980 ontstaat er na al enkele samenwerkingen in de jaren zeventig een innige artistieke samenwerking tussen Anna en Bernhard blume.

Anna en Bernhard Blume stappen met hun 'Transcendentaal Constructivisme' in de gevaarlijke wereld van de metafysica en fotografeerden jarenlang alleen dingen die niet bestonden., niet konden bestaan of tenminste niet zichtbaar konden zijn, hoewel velen de uitwerking ervan wel voelden, sommien zelfs heel direct, en anderen er doodsbang voor waren. In hun beladen fotoseries is de werled (om mer bertold brecht te spreken) onherkenbaar verwrongen. Met sardonische spitsvondigheid en sarcastische, cynische gebaren werken ze in op een lachlust die shockerend is. Op hun foto's verzetten dingen zich tegen mensen en stort het wereldregulerende systeem in, net als de verouderde opvatting dat kunst onze faustiaanse zoektocht naar kennis zou kunnen bevredigen.

Sinds 1987 is Bernhard Blume Professor in Kunst en toegepaste kunst op de Hamburg Hochschule für Bildende Künste.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.