kunstbus
Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bert De Beul

Belgische artiest geboren 1961 in Gent, België, werkzaam in Antwerpen en Nederlandse Antillen. Evenals voor Luc Tuymans was het werk van Edward Hopper (1882 - 1967) richtinggevend voor het werk van Bert De Beul.

Het oeuvre van de Vlaamse kunstschilder Bert De Beul geeft enerzijds blijk van een grote interne complexiteit en een aantal opvallende stijlwisselingen. Anderzijds is het als geheel merkwaardig coherent, doordat de kunstenaar fundamenteel uitgaat van een analoog standpunt.

Bert De Beul (of Bert de Beul) put zijn inspiratie uit persoonlijke herinneringen en associaties die worden aangereikt door een intense ervaring van de banaliteit van het dagelijks leven: de stedelijke en soms industriële omgeving, filmstills, out-of-focus foto's, delen van de menselijke anatomie etc. Het is een vertrouwde werkelijkheid, maar de tijd is tot stilstand gekomen, het leven is verdwenen. De gebouwen hebben deuren noch vensters. In het gelaat van de personages ontbreken de details zoals mond, neus en ogen. Het is alsof met de tijd ook de herinnering is vervaagd. Bert de Beuls schilderijen baden in het licht van de schemering waarin de kleuren hun identiteit verliezen. Blauw en groenige grijsschakeringen overheersen de taferelen. Na zonsondergang blijven soms nog enkele rode of paarse tinten even op de dingen kleven.

Bert De Beul gebruikt ook uitsnijdingen van zijn motieven met gevolg dat de waarnemer niet gemakkelijk herkent wat getoond is. De Beul bespeelt zo het verontrust zoeken van de kijker voor context in zijn schilderijen en bekritiseert zijn kijkgewoonten. De koelkast wordt het onbekende voorwerp door het gebruik van een extreem perspectief, door illustratie in vervormde afmetingen wint de auto aan mystieke kwaliteit.

Zijn schilderijen tonen landschappen, stadspanorama's, personen of voorwerpen die zweven tussen figuratie en abstractie. De beelden lijken zich soms voor onze ogen terug te trekken en op te lossen in wazige kleurvlekken. Deze slingerbeweging tussen figuratie en abstractie wordt verklaard door het feit dat de kunstenaar niet de werkelijkheid zelf op het doek zet, maar zijn herinneringen en associaties. Die persoonlijke en subjectieve relatie tot het onderwerp veroorzaakt daarnaast een betekenisverschuiving: het concrete, bijna banale object wordt een spannend en geheimzinnig beeld.

Hoewel wij de alledaagse dingen herkennen, zijn de voorstellingen geen exacte weergave van de realiteit. De werkelijkheid wordt herdacht, doemt op uit de herinnering als onvatbaar gegeven. Poëtische weemoed heeft zich meester gemaakt van de dingen, van de ons vertrouwde omgeving. Bert de Beuls herinneringsschilderijen zijn beelden van de vergankelijkheid.

2001 - Begijnhof- Het versluierd beeld

2002 overzichtstentoonstelling Muhka

Relevante verwijzingen: Homepage Bert de Beul, Muhka afbeeldingen, http://www.kunstonline.info/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.