kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bertram van Minden

Duits schilder, geboren ca. 1340 in Minden, Westfalen - overleden 1414 of 1415 in Hamburg.

Bertram van Minden, ook wel Meester Bertram genoemd, schilderde in de stijl van de gotiek. In zijn stijl is een bescheiden gebruik van licht en donker te zien om een ruimtelijk effect te scheppen.

Biografie
Bertram van Minden genoot zijn opleiding waarschijnlijk aan het hof van Karel IV van Bohemen in Praag, getuige zijn monumentale, heel het beeldvlak vullende figuren. Karel hechtte veel belang aan kunst en wilde ermee wedijveren met andere gekroonde hoofden. In Praag heeft Bertram dan ook het werk gezien van daar werkzame Italiaanse kunstenaars uit de invloedssfeer van Giotto.

In 1367 werd hij vermeld als 'Bertramus Pictor'. In 1373 werd hij in een Hamburgse oorkonde voor het eerst als meester genoemd. Het is vrijwel zeker dat hij tot 1410 meesterschilder in Hamburg was, vanwaar hij een grote invloed heeft uitgeoefend op de Noord­-Duitse schilderkunst.

Zijn hoofdwerk, tevens een van de belangrijkste gotische altaren in Noord-Duitsland, is het Grabower altaar (1379, Hamburg, Kunsthalle) een groot altaarstuk dat oorspronkelijk de St. Petri in Hamburg sierde. Het bevat talrijke houtsnedefiguren en 24 panelen met taferelen uit Genesis en de jeugd van Jezus. Dit schilderkunstig en iconografisch unieke werk munt uit door een naïef-naturalistische expressie, die nog wordt versterkt door een streven naar ruimtewerking via gradaties van licht en donker. Het indrukwekkende staaltje schilderkunst wordt door velen beschouwd als een van de mooiste en meest complexe van alle overgebleven altaarstukken uit de stijlperiode van de Gotiek. (zie verder op Passie-altaar (Hannover, Niedersächsische Landesgalerie) toont door een verhelderd palet, een vertellende dramatiek en in ruimte-behandeling de aanzet tot een nieuwe stijl.

Volgens overgeleverde documenten was Bertram getrouwd met Grete, met wie hij een dochter Gesa had. Hij overleed in 1414 of 1415 in Hamburg.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.