kunstbus
Dit artikel is 21-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bram Bogart

De tot Belg genaturaliseerde Nederlandse beeldhouwer, keramist, schilder en graficus Abraham Van Den Bogaert, Bram van den Boogaart, later kortweg Bram Bogart, werd 12 juli 1921 in het Nederlandse Delft geboren. Sinds 1961 woont hij in Brussel.

Sinds 1950 legde hij zich toe op het abstracte schilderen.

De monumentale doeken van Bram Bogart worden mede op grond van zijn revolutionaire materiaalbehandeling en innovatieve techniek door kunsthistorici tot een van de belangrijke representanten van de zogenaamde materieschilderkunst gerekend. Zijn krachtige werk vormt een combinatie van de technieken van het Action Painting en de Art Informal.

Door zijn impasto komen de tastbare kwaliteiten van het medium verf naar voren en wordt de materiële substantie van zijn werk duidelijk aangetoond. Door deze techniek wordt de opbouw van het beeld, die zich ontwikkelt uit zelfstandige verflagen, veraanschouwelijkt. De speciale charme van het werk van Bogart berust op de spanning tussen kleurgebruik en beeldharmonie.

Later kwam hij tot een uiterst vereenvoudigde stijl met schilderijen die slechts uit enkele - meestal heldere - kleurvlakken bestonden. Cézanne was een grote inspiratie voor hem.

Biografie
Bram Bogart werd enige tijd opgeleid aan de Nederlandse Rijksacademie, maar is voornamelijk autodidact.

1939: Hollandse expressionistische periode onder invloed van Permeke en Van Gogh.

Werkzaam in Den Haag van 1943 tot 1948, afgewisseld met verblijven in Delft en Frankrijk.

Abraham van den Bogaart noemde zich vervolgens Bram Bogart, trok naar Italië, woonde vanaf 1946 in het Zuiden van Frankrijk.

Antibes 1949 - 1950

Delft 1951

Bram Bogart uitte zich aanvankelijk nog geheel figuratief, maar behoort reeds in de jaren '50 tot de meest vooruitstrevende kunstenaars van de informele groep (art informel).

Parijs (1951-1960): ontdekt de waarde van teken en schriftuur.

Bogart woonde in hetzelfde appartement boven een looierij aan de Rue Santeuil als Appel en Corneille, maar laat zich niet verleiden door Cobra, dat volgens hem te veel belang hecht aan toeval en impulsiviteit. Hij ging al gauw zijn eigen weg, volstrekt los van elke stroming, beweging of groepering.

Vernieuwing: eenvoudige geometrische motieven (cirkels en kruisen). Daarna invloed van Japanse kalligrafie: 'De schriftuur bestond bij de Japanners als een vanzelfsprekendheid en is een rol gaan spelen in de Amerikaanse en Europese schilderkunst rond de jaren 50, in nauw verband met de tachistische en informele manier van schilderen.'

Ontwikkelt zich richting "art informel", parallel met het Amerikaanse Abstract Impressionisme.

1961-1963 (Brussel, waar zijn atelier (een vroegere fabriek) afbrandde.
''In de Bodenbroekstraat, waar ik tussen 1961 en 1963 verbleef, begon ik zware pasta in dikke lagen op het doek aan te brengen... Ik werkte op de grond, rechtstreeks op het jutedoek gespannen op stevige panelen, opdat de pâte haar vorm niet zou verliezen. Ondertussen had ik mij geïnstalleerd in het landhuis van Ohain, waar ik de kleur verheerlijkte op grote, bijna effen vlakken.''

De grote ommekeer komt door het gebruik van een gekleurde cementachtige specie. Met lijn- en standolie, pigment, dikke pasta, cement, kleurstoffen mengt alchemistisch Bogart zijn eigen verf, het materiaal voor zijn uitbeeldingen die nu puur non-figuratief zijn.

Omdat hij was opgeleid als huisschilder was hij heel ervaren in het mengen van zijn eigen bijzondere verfsubstanties waarin hij de olieverf doorsloeg met water. Daardoor kon hij zijn enorme dikke, pasteuze olieverfschilderijen zo krijgen dat ze van binnenuit geheel doordroogden; anders waren de meeste van zijn werken allang uitgezakt, zoals sommige werken van Karel Appel. Zijn schilderijen bestaan eigenlijk uit slechts enkele verftoetsen die meteen een grote vorm zijn; enkele van deze verftoetsen bij elkaar gezet vormen met elkaar het gehele schilderij.

Aanvankelijk ziet men in deze periode kleurvlakken. In de latere perioden ziet men geometrischere vormen zoals cirkels, kruisen, bloemmotieven en "kleurmoppen". In alle perioden blijft het kenmerkende monumentale karakter gehandhaafd.

Ohain (Lasne) 1963 - 1987
Hij vestigde zich, intussen in 1969 Belgisch staatsburger geworden, op een hoeve in het landelijk gelegen Kortenbos.

''Na 1970 maak ik eenzelfde periode mee als in 1952, namelijk dat ik vind teveel in een cerebrale, te voltooide manier van schilderen te belanden, en dat ik wel vlakken kleur, goed gebouwde cirkels en rechthoeken heb, maar dat het schilderende element verloren gaat.''

Vanaf 1987 is Bogart terug in Brussel. Begon met landschappen, stillevens en menselijke figuren in min of meer expressionistische stijl.

Tegenwoordig maakt Bram veel multiples: werken op speciaal papier in een oplage.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.