kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Britta Huttenlocher

Het oeuvre dat Huttenlocher sinds het begin van de jaren '90 heeft opgebouwd omvat zowel schilderijen en aquarellen als tekeningen, etsen en in eerste instantie ook fotomontages. De besneeuwde berglandschappen die de basis vormen voor deze vroege montages komen in het latere werk niet meer in letterlijke zin terug, maar landschappelijke structuren zoals hellingen, glooiingen, vallende lijnen, toe- en afgewende vlakken zijn belangrijke uitgangspunten in al haar werk. In tegenstelling tot de klassieke schildersblik op het landschap die uitgaat van het centraal perspectief, bouwt Huttenlocher het lijnenspel in haar werken op door het perspectief binnen de voorstelling telkens te verschuiven (iets waar de kubisten al mee experimenteerden).
Het loslaten van het enkele, vaste gezichtspunt krijgt in haar recente glasschilderijen een nieuwe invulling. De voor- en achterzijde van het glas zijn beide beschilderd. Ze vormen samen één voorstelling, maar zijn tegelijkertijd gescheiden door een glaslaag, zodat ze zich al naar gelang de positie van de kijker onder een hoek tot elkaar verhouden; langs elkaar heen schuiven. Omdat in deze schilderijen de linnen drager vervangen is door glas, gaat de verf geen verbinding aan met een ondergrond en komen de pure eigenschappen van de verf zoals het stralende van de kleuren nog sterker naar voren. Het glas wordt liggend beschilderd, waarbij de achterzijde als eerste opgezet wordt. De met vernis vermengde olieverf wordt gegoten en waaiert uit tot een soort transparante mist die als ondergrond tot werking komt voor de verf die op de andere zijde wordt aangebracht. In tegenstelling tot de nauwelijks gestructureerde verf aan de achterzijde, verraden de gearticuleerde verfstreken aan de voorzijde duidelijk de sturende hand van de kunstenaar. Deze wisselwerking tussen het materiaal vormgeven en het de vrije loop laten, iets dat in het werk van Britta Huttenlocher vaak terugkomt, geeft ook deze nieuwe serie werken een grote dynamiek en vitaliteit.

2005 - Galerie Paul Andriesse
Britta Huttenlocher (Chur, Zwitserland, 1962) toont een selectie van nieuwe schilderijen en tekeningen, waaronder voor het eerst een aantal schilderijen op glas. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 806.