kunstbus
Dit artikel is 23-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Camille De Taeye

Belgisch schilder, Brussel 1938.

Een exponent van het postmodernisme, waarmee de late jaren '80 zich blijken te onderscheiden. Door zijn realistische factuur, waarin tegengestelde wezens en dingen aan elkaar gekoppeld worden, zijn natuurgetrouwe kleuren die plots afwijken, bevindt hij zich op de grens van verschillende stromingen: het van Magritte overgeƫrfde lyrische aspect van het surrealisme, het symbolisme waarin de vorm de gedachte uitdrukt, de fantastische schilderkunst in de trant van Ensor (De Taeye schildert nogal wat skeletten), Blake, Redon, Khnopff komen beurtelings aan bod in zijn creaties.

Zijn oeuvre is een uiting van revolte "waarin het fanatisme humoristische, vreemde trekjes krijgt, en zelfs blijk geeft van sarcastische tederheid" (J. Kestergat).

Het is het huwelijk van water en vuur (regels ontbreken niet) in een combinatie die deze zorg voor het fraaie werk uitdrukt, een duidelijke uiting van onze tijd, maar helaas ontaard door het kwaad dat de moderne maatschappij verspreidt. (Gisteren, 129-130)

Werken:
. De gewetensvolle artillerist, 1974, 121x177, Brussel, K.M.S.K.
Naar het evenbeeld van de ontmoetingen die onze welvaartsstaat veroorzaakt, krioelt het in De Taeyes oeuvre van tegennatuurlijke verbintenissen. (Gisteren, 129)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.