kunstbus
Dit artikel is 19-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Caspar Netscher

Nederlands schilder, 1635/36 Heidelberg (Praag?) - 15.01.1684 's-Gravenhage

Zijn werk omvat vele genrestukken, mythologische scènes en vooral portretten op klein formaat. Hij genoot in zijn tijd een grote reputatie. Het werk wordt gekenmerkt door een zekere invloed van Van Dijck en een helder koloriet dat warm van toon is en door plastische figuuruitbeelding. Zijn zonen Theodoor (1661-1732) en Constantijn (1668-1723) schilderden geheel in zijn trant.

Biografie
Caspar Netscher was een zoon van de Duitse beeldhouwer Johann Netscher. Hij verhuisde op jonge leeftijd vanuit Heidelberg (?) naar Arnhem om in de leer te gaan bij de schilder Hendrik Coster. Omstreeks 1654 verkaste de jonge kunstenaar naar Deventer, waar hij zijn opleiding afrondde in het atelier van Gerard ter Borch. Eind jaren '50 vertrok Netscher naar Italië, maar kwam niet verder dan Bordeaux in Frankrijk, waar hij in het huwelijk trad. Hij moest echter naar Holland (Den Haag) terugkeren omwille van de godsdienstvervolgingen. Het echtpaar Netscher vestigde zich in Den Haag. In 1662 werd hij lid van het gilde te 's-Gravenhage.

Aanvankelijk maakte Netscher eenvoudige genrestukken op klein formaat, maar in de jaren '60 ging hij meer voorname onderwerpen schilderen. Hij maakte veel portretten in de elegante Haagse hofstijl. Vooral in de jaren '70 ontving Netscher hoge prijzen voor zijn werk. Wegens de grote vraag moest hij assistenten inschakelen. Caspar Netscher was een meester in het weergeven van zijde en brokaat. Deze aandacht voor stofuitdrukking pikte hij op van de Leidse fijnschilders, maar ook is hij sterk beïnvloed door Delftse schilders als De Hooch en Vermeer. Vanaf de jaren '70 zijn er ook historiestukken en landschappen van de hand van Netscher. Naast zijn schilderijen is bovendien een groot aantal tekeningen bewaard gebleven.

Werken:
. Musicerenden

. De kantwerkster, 1662, olieverf op doek, 33x27, Londen, Wallace Collection
In zijn beginjaren, vooraleer hij zich exclusief met de portretschilderkunst bezighield, schilderde Netscher kleine genrestukjes met religieuze en klassieke onderwerpen. De religieuze stukken zijn stilistisch verwant met Terborch en Metsu, de andere met Frans van Mieris de Oude. De kantwerkster werd gereinigd in 1990, wat de correcte datum 1662 opleverde (vroeger plaatste men het in 1664). Het hoort dus thuis bij de allervroegste werken van Netscher als onafhankelijk kunstenaar in Den Haag. Het is één van zijn meest succesvolle werken, opvallend omwille van de eenvoud van het onderwerp, zijn kleurenrijkdom en de forse modellering. Het verheerlijkt de pliichtsbewuste uitvoering van rustige huiselijke taken. De landschapsprent op de muur draagt onderaan de signatuur van de artiest en de datum en toont ons ook hoe dergelijke werken verspreid waren in huishoudens die zich geen schilderijen konden permitteren. (wga)

. de briefschrijver (1665, Dresden).

Koning van Engeland, ca. 1677-84, Olieverf op doek, 80,5 x 63 cm
Terwijl op de achtergrond een ruitergevecht gaande is, poseert Willem III koket, één hand in de zij, in de ander een commandostaf. Hij draagt een harnas. De helm, die voorzien is van oranje pluim staat op een stenen blok. Willem III was de eerste uit het huis van Oranje, die een koningstitel droeg. In 1689 werd hij uitgeroepen tot koning van Engeland. Maar dat was na de vervaardiging van dit portret, waarop Willem te zien is als kapitein-generaal van het leger. Deze functie kreeg hij begin 1672. In juli van dat Rampjaar volgde zijn benoeming tot stadhouder van Holland en Zeeland. Daarmee kwam een einde aan het stadhouderloze tijdperk dat begonnen was in 1650, zijn geboortejaar en tevens het sterfjaar van zijn vader.
Willem III was de zoon van Willem II en Maria I Stuart, een Engelse koningsdochter. Ook Willem III trad (in 1677) in het huwelijk met een loot uit het Engelse koningshuis: Maria II Stuart. Vanaf 1685 werd Engeland geregeerd door Maria's vader Jacobus II. De politiek van deze katholieke vorst verontrustte de protestanten dusdanig dat zij Willem III en Maria (die troonopvolgster was) vroegen in Engeland het bewind over te nemen. Met toestemming en steun van de Staten-Generaal vertrok Willem III op 11 november 1688 naar Engeland.
Met een vloot van 300 schepen vertrok Willem vanuit Hellevoetsluis. Op 15 november 1688 landde de stadhouder en zijn leger in Torbay: de Glorious Revolution (de gebeurtenissen in de jaren 1688-1689: van de machtsovername door Willem III tot het aannemen van de Bill of Rights, de nieuwe wet waarmee de almacht van de koning werd beperkt door het parlement. Willem en Mary kregen de troon aangeboden onder voorwaarde dat zij instemden met deze wet.) verliep zonder bloedvergieten omdat het grootste deel van de Engelse leger overliep naar Willem. Begin 1689 droeg het Engelse parlement een dubbelkoningschap op aan 'William and Mary'.
- (Maria II Stuart, echtgenote van prins Willem III, ca. 1677-84, Olieverf op doek, 80,5 x 63,5 cm
Gehuld in een oranje jurk zit ze tegen de achtergrond van een reusachtige amfoor. Een balustrade scheidt het terras van een weelderige tuin met daarin enkele beelden. De hermelijnen mantel verraadt haar koninklijke afkomst: Maria II Stuart was dochter van de latere koning van Engeland, Jacobus II. Zij werd geportretteerd door Caspar Netscher. Deze Duitse schilder vestigde zich in Den Haag, waar hij zich na 1670 ontwikkelde tot een gewild portretschilder.
Op 15 november 1677 trad Maria op 16-jarige leeftijd in het huwelijk met de Hollandse stadhouder Willem III. Daarna verliet zij Engeland om zich met haar man in Holland te vestigen. In 1689 werd zij, samen met Willem III, die koning werd, uitgeroepen tot koningin van Engeland en Schotland. Daarmee volgde zij haar vader op, die tot het rooms-katholicisme was bekeerd. Onder Engelse protestanten was tegen hem hevige oppositie onstaan. - (www.rijksmuseum.nl)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.