kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Chantal Grard

Chantal Grard, 19 oktober 1970, Veurne

Disciplines: installatie / sculptuur
Opleidingen: Nationaal Hoger Instituut van Ter Kameren, Brussel: beeldhouwkunst

Tentoonstellingen:
- Van stof tot Asse, galerie De Ziener, Asse, 1996, 1997

- Hommage aan George Grard, Stichting George Grard, Gijverinkhove, 2001
In 2001 vierde de Stichting de honderdste verjaardag van de geboorte van George Grard (1901-2001). Dit leek een geschikt moment om plaats te maken voor sculpturen en installaties van zijn dochter, Chantal Grard.

Voor Chantal Grard vormen levende organismen het uitgangspunt van haar plastisch werk. In de zachte glooiende vormen die haar sculpturen domineren voelen we afwisselend verre en concrete verwijzingen naar menselijke rondingen, groeistadia van mens, dier of plant. Vormelijk zijn deze sculpturen een vervolg op de fragmentarische afgietsels die ze in de voorbije jaren van zichzelf maakte, zie Traces uit 1996. Inhoudelijk gaat ze verder: recent werk omvat meervoudige verwijzingen naar ontluiken, groeien, evolueren, het zich richten naar licht en warmte. Op een subtiele en sensuele manier formuleert zij een persoonlijk antwoord op het oeuvre van haar vader George Grard, ook hij werkte vanuit een diepe liefde voor het leven.

Chantal Grard creëert suggestieve vormen waarmee zij de toeschouwer wil aanzetten tot reflectie over de cyclus van het leven. Thema's als vruchtbaarheid en groei, uitzetten en krimpen maar evenzeer de tegenpolen: rotten, afsterven, sterven... Ook begrippen als mannelijk/vrouwelijk, agressiviteit/sensualiteit, dominantie/tederheid spelen mee. Als beeldhouwster wil ze de toeschouwer niet te veel sturen: verschillende interpretatie-mogelijkheden staan open. Eenieder kan vanuit zijn gevoelswereld vormen herkennen, sferen aanvoelen en z'n eigen fantasie laten werken. De beelden van de voorbije jaren situeren zich in een boeiend spanningsveld tussen abstract en figuratief.

Met Allucigenia (lente 1999) wordt verwezen naar allereerste vormen van leven, oervormen van groeien. Door verschillende versies van eenzelfde werk samen te brengen in een horizontale versus verticale opstelling, speelt Chantal Grard bewust in op de ruimte waarin ze een werk plaatst. Chrysalis (zomer 2000) herinnert aan groeifases van larven. Hier worden bijna identische volumes op verschillende formaten in een installatie samengebracht waardoor de sculpturen elkaar versterken en het geheel een grotere aanwezigheid krijgt.

Met het oog op deze zomertentoonstelling werkte Chantal Grard aan een reeks sculpturen die directer verwijzen naar de menselijke anatomie en vruchtbaarheid. De reeks Female onderzoekt tegelijkertijd de relatie tussen de binnen/buitenvlakken van een sculptuur, een thema dat reeds verkende bij Etherial Body (1998). De interesse ontstond uit de confrontatie met de negatiefmallen die beeldhouwers gebruiken om beelden vanuit klei naar gips om te zetten. Ook hier duiken weer parallellen op met de menselijke voortplanting, denk aan het omvattende van de baarmoeder enz.

Chantal Grard werkt in klei, gips, paraffine, was en brons. Elk materiaal heeft zijn eigenheid en biedt de beeldhouwer specifieke mogelijkheden. Contrasten tussen ruwe en gladde oppervlaktes blijven een interessepunt. Het is vanuit het leven zelf, in al zijn volheid en kracht, dat de beeldhouwster materialen, vormen en ideeën samenbrengt waardoor zij zich kan uiten en engageren. Breekbaar wit zijn de beelden van Chantal Grard. Abstract en tegelijk zeer herkenbaar. Levende wezens en hun verschillende groeistadia vormen het uitgangspunt voor haar gipsen en schuimrubberen beelden. Het groeien en evolueren vergroot ze uit tot zwangere vormen met een duidelijke voorliefde voor rondingen en een gladde, zachte huid.

- Den Haag Sculptuur 2002, Lange Voorhout, Den
Haag, 2002

- Brakke Grond, za 15 jan t/m zo 13 mrt 2005 - In de tentoonstelling in de Brakke Grond toont zij geassembleerde fragmenten en vormen uit polyuretaanschuim, een vederlicht materiaal dat associaties oproept met maquettes of materialen uit de bouwsector. Volgens Chantal Grard is dit volledig in tegenstrijd met het organische aspect van haar andere oeuvre, maar het verrijkt het mysterie.
"Referenties naar de werkelijkheid en de mogelijke verschuivingen ervan kunnen interessante resultaten leveren."

Chantal Grard erfde haar liefde en talent voor het beeldhouwen van haar vader, George Grard. Toch wil zij liever niet vergeleken worden met hem. Op een subtiele en sensuele manier formuleert zij een persoonlijk antwoord op zijn oeuvre; ook hij werkte vanuit een diepe liefde voor het leven en een voorkeur voor ronde vormen.

Chantal Grards sculpturen situeren zich in een boeiend spanningsveld tussen abstract en figuratief. Ze speelt met organische vormen, die associaties oproepen met bestaande elementen, maar die toch duidelijk afwijkingen vertonen. Met hun suggestieve rondingen, verwijzen haar werken naar thema's als vruchtbaarheid en groei, uitzetten en krimpen maar evenzeer naar de tegenpolen: rotten, afsterven, sterven... Ook begrippen als mannelijk/vrouwelijk, agressiviteit/sensualiteit, dominantie/tederheid spelen mee. Levende organismen vormen het uitgangspunt. In de zachte glooiende vormen van haar sculpturen voelen we afwisselend verre en concrete verwijzingen naar menselijke rondingen, groeistadia van mens, dier of plant.

Een sculptuur is voor Chantal Grard pas geslaagd als het een of andere emotie oproept. Als beeldhouwster wil ze de toeschouwer niet te veel sturen: verschillende interpretatiemogelijkheden staan open. Eenieder kan vanuit zijn gevoelswereld vormen herkennen, sferen aanvoelen en z'n eigen fantasie laten werken.

Zelf vindt Chantal Grard het erg moeilijk om uitleg te geven over haar eigen creaties. Het eindresultaat sluit meestal niet meer aan bij de beginsituatie van haar project, want gedachten en associaties laat zij de vrije loop en evolueren. Testen van verschillende mogelijkheden en experimenteren zijn een belangrijk onderdeel van haar werk. Voor haar is dat de mysterie en het onvoorspelbare die kunst zo mooi maken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.