kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijzen zijn aanmoedigingsprijzen die in 1988 dankzij een legaat van de actrice Charlotte Köhler konden worden ingesteld. De prijzen, elk € 5.000, werden jaarlijks toegekend aan maximaal vijf Nederlandse kunstenaars tot 35 jaar op het gebied van beeldende kunst, architectuur of decorontwerp.

Andere opzet Charlotte Köhler Prijs
Tot en met 2004 werd de Charlotte Köhler Prijs toegekend als aanmoediging voor jonge Nederlandse beeldend kunstenaars, theatervormgevers en architecten. Jaarlijks waren er vijf winnaars, die werden bekroond vanwege het tentoongespreide talent. De prijs bestond uit een vrij besteedbaar bedrag van 5.000 euro. Met ingang van 2005 is de opzet van de prijs gewijzigd. Bekroning van talent en aanmoediging van de carrière blijven op de eerste plaats staan, maar nu gaat het niet meer om vijf, maar om drie kunstenaars. Het prijzengeld daarentegen is verhoogd van 5.000 tot 20.000 euro. De winnaars mogen nog steeds 5.000 euro vrij besteden; het restantbedrag moet worden besteed aan een activiteit die de persoonlijke ontwikkeling van de winnaar ten goede komt. Bovendien komen vanaf 2005 ook jonge theatermakers in aanmerking voor een bekroning. Met ingang van dit jaar wordt de Charlotte Köhler Prijs alternerend uitgereikt op het gebied van theater (oneven jaren) en beeldende kunst, inclusief architectuur en grafisch ontwerp (even jaren).

1988
Architectuur: Wiel Arets
Beeldende Kunst: Frank Mandersloot, Roy Villevoye, Mirjam de Zeeuw
Theatervormgeving (Decorontwerp): De Maanvogels

1989
Architectuur: Peter Kilsdonk
Beeldende Kunst: Guido Geelen, Mulders, Lidwien van de Ven
Theatervormgeving: Niek Kortekaas

1990
Architectuur: Erik Knippers
Beeldende Kunst: Ab van Hanegem, Joep van Lieshout, Berend Strik
Theatervormgeving: Marc Warning

1991 Architectuur: Ben van Berkel, Babet Galis
Beeldende Kunst: Edwin Janssen, Elly Strik
Theatervormgeving: Peter Zegveld

1992
Architectuur: Liesbeth van der Pol
Beeldende Kunst: Sonja Oudendijk, Q.S. Serafijn
Theatervormgeving: Norbert ter Hall

1993
Architectuur: Stichting Vedute
Beeldende Kunst: Maurice Joosten
Theatervormgeving: Ruud van Empel, Monique Verstallen

1994
Beeldende Kunst: Tom Claassen, Klaar van der Lippe, Koen Vermeule, Ben Zegers

1995
Architectuur: Jeroen Huijsinga, Bjarne Mastenbroek en Dick van Gameren, René van Zuuk
Theatervormgeving: Jola Hesselberth, Dorine van IJsseldijk

1996
Architectuur: Architectenbureau Heren 5, Architectenbureau Onix
Beeldende Kunst: Erszébet Baerveldt, Job Koelewijn, Barbara Visser
Theatervormgeving: Erik Kouwenhoven

1997
Architectuur: Tom Frantzen
Beeldende Kunst: Merijn Bolink, Yael Davids, Robert Zandvliet
Theatervormgeving: Ben van der Meyden

1998
Architectuur: Koers Zeinstra Van Gelderen Archit.
Beeldende Kunst: Gillion Grantsaan, Juul Kraijer, Ronald Ophuis
Theatervormgeving: Geert van der Velden

1999
Architectuur: Floors Arons en Arnaud Gelauff
Beeldende Kunst: Carla Klein, Hellen van Meene, Wouter van Riessen
Theatervormgeving: Elian Smits

2000
Architectuur: Snelder Compagnons
Beeldende Kunst: Joost Conijn, Jeroen de Rijke en Willem de Rooij, Edwin Zwakman

2001
Architectuur: Collectief Lofvers van Bergen Kolpa
Beeldende Kunst: Pascale Gatzen, Germaine Kruip, Michael Tedja
Theatervormgeving: Hans Hof Ensemble

2002
Architectuur: daf-architecten
Beeldende Kunst: Folkert de Jong, Saskia Olde Wolbers, L.A. Raeven
Theatervormgeving: Marcel Schmalgemeijer

2003
Architectuur: Maurer United Architects
Beeldende Kunst Jop van Bennekom, Juul Hondius, Gijs Müller
Theatervormgeving: Dries Verhoeven

De uitreiking van de Charlotte Köhler Prijzen 2004

Marc Bijl (Leerdam 1973) werd opgeleid aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij woont en werkt afwisselend in Rotterdam en Berlijn. In zijn werk, dat vooral uit installaties, interventies en registraties daarvan bestaat, onderzoekt hij sociaal-maatschappelijke thema's en stelt daarbij vaak geldende regels en gangbare symbolen ter discussie. De kunstenaar exposeerde onder meer bij Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven, Casco in Utrecht en leverde een bijdrage aan de Manifesta 4 in Frankurt. Binnenkort is werk van hem te zien in Museum Het Valkhof te Nijmegen.

Nathalie Bruys (Dordrecht 1975) uit Amsterdam werd opgeleid bij de afdeling Voorheen AudioVisueel van de Rietveld Academie en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Zij specialiseerde zich in geluidskunst en maakt in dat kader muziek, radio, performances, installaties, maar ook video's, platen en cd's. Voorts treedt zij regelmatig op als dj. Bekend onder diverse alter ego's (KODI, Nath6lie) leverde de kunstenaar bijdragen aan radio WORM, de serie Dot.nu en het tijdschjrift Catalogue. Voorts presenteerde zij werk bij de Kunstvlaai, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, De Appel en het Impakt Festival.

Bas Princen (Zeeland (N-B) 1975) uit Rotterdam studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en het Berlage Instituut in Rotterdam. Hoewel opgeleid tot ontwerper heeft hij zich toegelegd op het fotograferen van ruimtes waar vormgeving geen rol speelt bij het huidige gebruik. Hij maakte onder meer werk in opdracht voor Atelier HSL en nam deel aan tentoonstellingen bij het NAi in Rotterdam, Stroom hcbk in Den Haag en bij Transformers urban drift Projektraum in Berlijn.
meer informatie

Sascha van Riel (Enschede 1969) uit Arnhem studeerde theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na de afronding van haar opleiding in 1998 heeft zij aan diverse projecten meegewerkt, vooral als assistent in dienst van andere ontwerpers. Zo leverde zij onder meer bijdragen voor producties van Toneelgroep Amsterdam. In het seizoen 2002-2003 manifesteerde zij zich zelfstandig met de operaproductie Arianna van Claudio Monteverdi (dirigent Jan Van Outryve/ regie Wouter Van Looy) waarvoor zij een eigentijds decor bedacht geïnspireerd op wachtruimtes in luchthavens.

Studio Sputnik uit Rotterdam is een collectief dat wordt gevormd door Bert Karel Deuten (Katwijk 1970), Henk Bultstra (Enschede 1971) en Jaakko van 't Spijker (Rotterdam 1971). Zij studeerden alledrie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Sinds zij in 1997 hun krachten bundelden in het bureau hebben zij zich beziggehouden met ontwerpen uiteenlopend van planologie tot huizen van particulieren. In 2001 verscheen hun theoretische studie 'Snooze' (NAi Publishers) waarin zij bepleiten dat architectonische en stedenbouwkundige vormgeving zich dient te verhouden tot de heterogeniteit van de massacultuur en aldus ruimte moet laten voor verschillende soorten gebruik.

Charlotte Köhler Prijzen 2005
Charlotte Köhler Prijzen 2005 toegekend

Amsterdam, 23 mei 2005. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op voordracht van de jury de Charlotte Köhler Prijzen 2005 toegekend aan Michel van der Aa, Lotte van den Berg en Tjallien Walma van der Molen. De prijzen van 20.000 euro elk worden 28 juni uitgereikt in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Muziektheatermaker Michel van der Aa (Oss, 1970) uit Amsterdam studeerde muziekregistratie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij volgde compositielessen bij Diderik Wagenaar, Gilius van Bergeijk en Louis Andriessen. In 2002 deed hij een opleiding filmregie aan de New York Film Academy. Van der Aa's muziek is nationaal en internationaal door ensembles en orkesten en op talloze festivals uitgevoerd.
'De belangrijkste reden om de prijs aan deze jonge maar reeds succesvolle componist te verlenen, ligt vooral in de wijze waarop hij muziek, vormgeving en theater in zijn werken weet te combineren.' De jury legt in dit geval dan ook de nadruk op het theatrale en interdisciplinaire karakter van Van der Aa's oeuvre. In het bijzonder in de kameropera One, geschreven in 2002 voor sopraan, video en soundtrack, komen deze gecombineerde kwaliteiten het sterkst tot uitdrukking.

Regisseur Lotte van den Berg (Groningen, 1975) uit Amsterdam studeerde aan de regieopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Samen met haar klasgenoten ontving zij de Top Naeff prijs. De afgelopen jaren maakte zij voorstellingen voor NNT Groningen, Het Paleis Antwerpen, Huis aan de Amstel Amsterdam, Het Toneelhuis Antwerpen, en verschillende theaterwerkplaatsen zoals Het Lab van de Berenkuil in Utrecht. Ook maakte zij theater op locatie, werkte zij met amateurs, en maakte zij producties voor kinderen. Haar voorstellingen zijn veelal beeldend en zij ontstaan meestal vanuit improvisatie. Allereerst maakte de voorstelling Het Blauwe uur, die Van den Berg in 2003 bij Theater Artemis maakte, een grote indruk op de jury. Doorslaggevend was echter een andere voorstelling. In het voorjaar van 2004 maakte zij bij Het Toneelhuis de voorstelling Begijnenstraat 42, gespeeld door gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen.
'Lotte van den Berg doet in haar theaterwerk heftige uitspraken over de werkelijkheid, niet op een realistisch maar op een dieper, abstracter niveau. Zij zoekt naar manieren waarop zij de werkelijkheid en de theatervoorstelling kan vermengen.'

Theatervormgever Tjallien Walma van der Molen (Rotterdam, 1972) uit Amsterdam maakte na haar opleiding Theatervormgeving aan de Rietveld Academie Amsterdam bijzondere ontwerpen voor producties bij De Theatercompagnie in Amsterdam en Het Toneelhuis in Antwerpen. Bij de Theatercompagnie deed ze in 2003 de vormgeving voor Een meeuw, in de regie van Theu Boermans. Het was een liefdevol en inspirerend ontwerp, dat de enscenering van het stuk positief beïnvloedde. Uit hetzelfde jaar en voor hetzelfde gezelschap was Een samenzwering van idioten, waarin alles zich onder de rokken van een dikke dame afspeelde. Walma van der Molen heeft een open blik om de beeldende mogelijkheden te zien en uit te buiten. Zij zet haar rijke, beeldende kwaliteiten op een gedurfde en gevarieerde manier op het toneel, waardoor haar vormgeving bijdraagt tot een bijzondere theaterervaring.
De jury waardeert haar scheppingsvreugde en haar inzet voor diverse theatermakers, maar ook voor haar eigen vrije beeldende werk.

De volledige juryrapporten zijn na de uitreiking beschikbaar.

De jury van de Charlotte Köhler Prijzen 2005 bestond uit Willem Bruls, Lucia Claus (voorzitter), Trudi Maan, Dennis Meyer en Marc Vlemmix.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.