kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Christen Købkezelfportret

Deense kunstenaar, portret- en landschapschilder, etser en lithograaf, geboren 26 mei 1810 in Kopenhagen - overleden 7 februari 1848 in Kopenhagen.

Christen Schjellerup Købke is opgeleid aan de academie in Kopenhagen. Hij was een leerling van Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Hij maakte eerst portretten en stadsgezichten. Zijn aanvankelijk op Greuze geïnspireerde decoratieve stijl maakte al gauw plaats voor een sobere, intieme natuurstudie, om omstreeks 1835 naar een strenger classicisme te voeren.

In 1838 reisde hij naar Rome en Napels.

Van 1844-45 werkte hij mee aan de Pompejaanse decoratieschilderkunst in het Thorvaldsen-museum.

Hollandse schilderkunst
In de eerste helft van de 19de eeuw beleefde Denemarken in cultureel opzicht een 'Gouden Eeuw'. Kunstenaars als Martinus Rørbye, Christen Købke en Johan Thomas Lundbye bepaalden met hun unieke werken het gezicht van de Deense schilderkunst. De Deense schilders uit de Gouden Eeuw van Denemarken (1800-1850) zijn in hoge mate beïnvloed door de schilders uit de 17de eeuwse Hollandse Gouden Eeuw. Dat is bijzonder, omdat tussen deze twee Gouden Eeuwen bijna 200 jaar ligt. Er worden bijna letterlijke imitaties van de indrukwekkende landschappen van Ruisdael en Everdingen door Dahl geschilerd, maar ook subtiele interpretaties van Købke op het werk van van Goyen en verstilde kerkinterieurs van schilders als Saenredam.

Biedermeier
Stroming in de literatuur en de beeldende kunst, die zich in de jaren 1815-1848 hoofdzakelijk in Duitsland en Oostenrijk ontwikkelde. Het werk werd gekenmerkt door burgerlijke zelfgenoegzaamheid, conformisme en een afkeer van uitersten. De biedermeierperiode viel samen met de Restauratie in Duitsland en Oostenrijk, in politiek opzicht een conservatieve tijd. Dit conservatisme uitte zich in literatuur, mode, interieur- en schilderkunst. Het werd gekenmerkt door knusse tevredenheid, zin voor orde, afkeer van het avontuur, liefde voor het kleine, het uit de weg gaan van politieke en religieuze problemen, een gevoel van verbondenheid met de natuur en een vergaand conformisme.
Noch in de literatuur, noch in de beeldende kunst heeft de biedermeierperiode werkelijk grote kunstenaars voortgebracht. In de literatuur vormde deze stroming de overgang van Romantiek naar realisme. Voor de beeldende kunst was de biedermeierperiode een voortzetting van het neoclassicisme van de empire in een vereenvoudigde vorm. Ook in andere landen werd de stijl wel nagevolgd, zoals bijvoorbeeld door Beets en Kruseman in Nederland, en door Christen Købke in Denemarken. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 110.