kunstbus
Dit artikel is 20-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Christian Rohlfs

Duitse schilder en graficus, in 1849 geboren in Niendorf (Holstein) - overleden in 1938 in Hagen.

Rond de eeuwwisseling is Christian Rohlfs een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duitse impressionisme. Onder invloed van het werk van Vincent van Gogh evolueert hij naar een meer expressief kleurgebruik en een dynamische lijnvoering. Zijn evolutie naar het expressionisme loopt parallel met die van Die Brücke. Naast olieverf maakt hij veel gebruik van tempera op papier. Aquarellen vormden een hoogtepunt in zijn werk.

Biografie
Door een zware verwonding aan een been na een val van een paard was Christian Rohlfs rond 1863 twee jaar aan bed gekluisterd. Uiteindelijk werd het zieke been geamputeerd in 1864 en moest hij zijn werk als boer opzeggen.

Zijn vader stemde er uiteindelijk toe in dat hij kunst ging studeren. Ook tijdens zijn studiejaren aan de kunstacademie van Weimar (1870-1884) werd hij door zijn ziekte gehinderd en moest hij zijn opleiding regelmatig onderbreken.

Onafhankelijk van het Franse impressionisme ontwikkelt hij zijn eigen naturalistische stijl. Het vroege werk van Rohlfs stemde overeen met de mode van de plein-air, in de traditie van het Paysage intime van de School van Barbizon en de Haagse School, rond de eeuwwisseling de favoriete stijl in Weimar.

In 1895 woont hij in Berlijn.

Hij ontmoet Renoir, Signac, Cézanne en Van Gogh en ontdekt het impressionisme waarop zijn schilderijen doordrongen werden van een passie in de stijl van Van Gogh. Zijn verftoets werd groffer, zwaarder en dynamischer - oftewel expressionistischer.

Vanaf 1900 is hij lid van de Berliner Secession.

In 1901 wordt hij benoemd tot docent aan de door K.E. Osthaus geplande Folkwangschule in Hagen; deze wordt echter niet geopend.
In 1902 werd Christian Rohlfs tot professor in Weimar benoemd.

Zijn werk in deze periode toont de overgang van de kunstenaar naar de uitbeelding van impressie naar een expressief streven. Hoewel de grens hier nog vaag is, zou hij spoedig, beïnvloed door Nolde die hij in 1905 in Soest had leren kennen, een keuze maken. Vanaf 1910 richt hij zich op het expressionisme en ontstond een reeks in levendige kleuren uitgevoerde stadsgezichten, boerenhoeven en composities met bijbelse figuren.

Rohlfs werd in 1911 lid van de "Neue Secession" en in 1914 van de Freie sezession. Mede doordat Rohlfs ouder was dan zijn tijdgenoten, was zijn werk lyrischer van aard. Hoewel hij nooit overging tot de gepassioneerde stijl van Nolde, vervormde hij zijn figuren soms op dezelfde, bijna groteske wijze.

1912, tempera op doek, 100x80cm, Museum Museum voor Schone Kunsten
Net als zijn vriend Emil Nolde brengt Rohlfs vaak bijbelse figuren in beeld. Zijn Mozes uit 1912 toont een bijzonder krachtige persoonlijkheid, oog in oog met zijn ideaal. De kunstenaar combineert een realistische voorstelling met heftige kleuren en een expressieve, bijna brutale techniek.

In 1922 kreeg hij een eredoctoraat aan de Technische Hogeschool in Aken.

In 1924 is hij lid van de Prusische Academie van de Schone Kunsten in Berlijn.

Vanwege gezondheidsproblemen verbleef Christian Rohlfs vanaf 1927 de meeste tijd van het jaar in Ascona.

In 1929 werd het Christian Rohlfs Museum in Hagen opgericht.

In 1937 wordt hij uit de Berlijnse academie gezet en worden zijn werken geconfisqueerd. Christian Rohlfs overleed in 1938 te Hagen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.