kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

compositie

1. Beeldende kunst: Compositie is een aanduiding voor de rangschikking, de geordende samenstelling van beeldelementen als lijn, vorm en kleur in een kunstwerk. Daarnaast wordt de term ook gebruikt om een abstracte voorstelling aan te duiden. zie ook tekencursus.

2. Muziek: Compositie is de aanduiding voor een muziekstuk of voor het proces van het componeren. Elk muziekstuk of toonzetting gemaakt door een componist, definitief genoteerd in muziekschrift en door een instrument of stem uit te voeren.

3. samenstelling, samengesteld woord
4. ordening van delen tot een geheel
5. het samenstellen van een dam- of schaakprobleem
6. metaalmengsel

Compositie (muziek)
Een compositie is een muziekstuk, waarvan de noten of structuur geheel of gedeeltelijk zijn vastgelegd door een componist, meestal met behulp van notatie. Dit in tegenstelling tot volledig geïmproviseerde muziek.
Voorbeelden van niet-genoteerde composities zijn: elektronische (tape)muziek, en composities uit mondelinge tradities, zoals de Indiase Raga's.

Klassieke compositie
In de klassieke traditie worden composities door middel van enige vorm van notenschrift of door het noteren in een schema of grafiek vastgelegd in een partituur. Voor het componeren in de klassieke traditie moet een aantal vaardigheden worden toegepast:
. Het neerschrijven van muzieknotatie
. Het inzetten van muziekinstrumenten, rekening houdend met de mogelijkheden daarvan; dit heet instrumentatie.
. Het gebruikmaken van de mogelijkheden van een muziekensemble; dit heet orkestratie.
. Het gebruikmaken van artistieke vaardigheid.
Voorbeelden van klassieke composities zijn: een symfonie, een vioolconcert, een pianotrio, een opera, een lied.

compositieproces
Elke componist heeft in essentie zijn/haar eigen manier van componeren. Toch zijn er bepaalde overeenkomsten tussen de verschillende werkwijzen. Uitgangspunt voor het beginnen van een compositie is het 'idee'. Het idee in de vroegere perioden van de klassieke muziek is meestal een thema of motief, vaak uit slechts enkele noten opgebouwd (voorbeeld: de vijfde symfonie van Beethoven (G G G Es). In het modernisme is het idee ruimer op te vatten; zo is in 'atmospheres' van Ligeti het idee een klankveld waarin afzonderlijke instrumenten niet meer herkenbaar zijn. Verder kiest de componist voor het materiaal waarmee hij werkt; de noten waarmee hij zijn thema schrijft. Hij kan kiezen voor tonaliteit, bitonaliteit, atonaliteit (bijvoorbeeld 12 toons, heletoons), microtonaliteit, of combinaties daarvan. Tijdens het componeren kan een componist op elke plek in het muziekstuk 4 keuzes maken: 1) Iets wat eerder geschreven is herhalen, 2) varieeren, 3) ontwikkelen of 4) iets nieuws schrijven.

Populaire compositie
In de volksmuziek en populaire muziek wordt soms een eenvoudiger notatiesysteem dan het notenschrift gebruikt, bijvoorbeeld de Abc-notatie. Vaak wordt ook vooral vanuit het geheugen gewerkt.

Compositie (beeldende kunst)
Compositie is in de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos. De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, dit wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creëren. Vroeger heeft men meer dan eens gepoogd om vaste regels op te stellen, maar dat is men toen niet gelukt. De ideale verhouding van vormen tegenover elkaar dacht men te vinden in de Gulden snede. De 20ste eeuw heeft de vaste regels vervangen door persoonlijk stijlonderzoek dat individueler en persoonsgebonden verloopt. Compositie is ook het werken met tegenstellingen. Vroeger werd meer gedacht in harmonische termen, daar waar in de hedendaagse kunst vaak de disharmonie de bovenhand voert. De toeschouwer wordt geprikkeld en uitgedaagd om de compositie te verbeteren. Een absoluut meester in het ordenen is ongetwijfeld Mondriaan. Een compositie kan zodanig zijn dat er duidelijk een bepaalde richting in zit: bijvoorbeeld een horizontale, verticale, diagonale of driehoekscompositie. Let je op de plaats die de figuren innemen ten opzichte van elkaar dan onderscheid je de symmetrische en asymmetrische compositie, de centrale en de verspreide compositie.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Compositie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 48.