kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

concept art

conceptual art

Conceptual Art is een richting in de moderne kunst, waarbij men afziet van het realiseren van het ontwerp. Het concept zelf blijft als artistieke manifestatie over.

Concept art of conceptuele kunst bestaat dus uit beschreven ideeën en ontwerptekeningen. Ze reageert daarmee op de moeilijke verhouding tussen de kunst en haar latere commercialisering als koopwaar, waarbij de artistieke aspiraties veelal naar de achtergrond verdwijnen en onderworpen zijn aan het marktmechanisme. Bovendien werkt concept art met de verhouding tussen kunst en leven die sinds de avant-gardebewegingen van de jaren twintig thema en probleem van artistieke uitdrukkingsvormen werd. Tegen de vervreemding van de kunst als koopwaar stelt zij de enkel ideële omzetting van de kunstzinnige gedachte naar de reële wereld.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.