kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

concrete kunst

Door Max Bill geïntroduceerde term voor non-figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit.

Men ging er van uit dat kunst volledig onafhankelijk van de werkelijkheid tot stand komt, de kunstwerken hebben dan ook geen voorstelling. Het kunstwerk ís de werkelijkheid, opgebouwd uit lijnen, vormen en kleuren die op een veelal mathematische manier worden uitgewerkt.

In 1861 opende Courbet op verzoek van enige kunststudenten een atelier voor 42 leerlingen, meer gericht op het in vrijheid volgen van kunst dan aan formeel onderwijs. In een manifest richtte hij zich tot zijn leerlingen en verklaarde hij dat schilderen een in de kern concrete kunst is en alleen kan bestaan uit het weergeven van reële en bestaande dingen. Het is een volledig fysieke taal die visuele objecten gebruikt in plaats van woorden. Het abstracte, onzichtbare en niet bestaand ligt buiten het bereik van de Schilderkunst. 'De schilderkunst is uitsluitend de uitbeelding van dingen, die de kunstenaar kan zien en aanraken... Ik blijf erbij, dat schilderen een uitgesproken concrete kunst is en slechts bestaan kan door de weergave van reële en voor de hand liggende dingen... Zij spreekt een volkomen fysieke taal.' Hij bedoelde ermee de verwerping van idealistische onderwerpen. Courbet was anti-idealistisch en anti-klassiek. Een realistisch schilder is alledaags; hij neemt ten opzichte van de hem omringende wereld een realistisch standpunt in. Hij probeert van de werkelijkheid buiten hem een beeld op te bouwen dat zo nauwkeurig mogelijk lijkt op de werkelijkheid. De realistische schilder neemt zo scherp mogelijk de objectieve gegevens waar.

'Wij willen de natuur niet kopiëren; wij willen niet reproduceren maar produceren. Wij willen produceren zoals een plant zijn fruit produceert en niet in staat is tot het produceren van stillevens, landschappen of naakten. Wij willen direct produceren, en niet langer via een interpretatie. Maar dan is niets minder abstract dan de abstracte kunst. Daarom noemen we onze kunst: concrete kunst.' - Jean Arp. Ook Van Doesburg en Kandinsky kwamen met de opvatting dat abstracte kunst eigenlijk concrete kunst moet heten.

De schilders Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Bart van der Leck zijn vertegenwoordigers van deze stroming evenals de beeldhouwers Ad Dekkers, André Volten en Joost Baljeu.

Een citaat van Theo van Doesburg verduidelijkt wellicht wat onder abstract geometrische kunst dient te worden verstaan: 'Het schilderij moet helemaal geconstrueerd zijn uit zuiver beeldende elementen, dat wil zeggen kleuren en vlakken. Een picturaal element heeft geen andere betekenis dan zichzelf en bijgevolg heeft het schilderij geen andere betekenis dan zichzelf'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 856.