kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

conservator

De conservator (m)(conservatoren, conservators; conservatrice)

Bewaarder in musea en bibliotheken.

Een conservator is betrokken bij de vorming en instandhouding van de collectie en in toenemende mate ook digitale bestanden. De convervator is verantwoordelijk voor de conservering, al dan niet in samenwerking met een meer ambachtelijk gespecialiseerde restaurator. Een mogelijke vooropleiding is kunstgeschiedenis.

Een conservator van een botanische tuin wordt hortulanus genoemd.

Een conservator stelt soms de wisseltentoonstellingen samen, hoewel deze taak ook kan worden vervuld door de curator.

De curator (m)(curatoren, curators; curatrice)
1 (museum) iemand die door de conservator van een museum wordt aangesteld om een deeltentoonstelling te organiseren. (De conservator zelf heet alleen in het Engels curator).

De Grote Van Dale kent curator alleen in de onderstaande juridische betekenissen. Dat het woord curator in de betekenis 'conservator' aan het oprukken is, komt dus door de invloed van het Engels op onze taal. In het Engels wordt curator (van het Latijnse cura, care, cûrare = verzorgen) namelijk wel gebruikt voor onder meer 'museumbeheerder, bibliotheekbeheerder en conservator'.

2 (juridisch) bewindvoerder/voogd bij curatele
2 door de rechtbank aangestelde beheervoerder in een failliete boedel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.