kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cor Hund

Vrijwel onbekend is het oeuvre van de beeldhouwer Cor Hund (1915). Hund behoorde met Wessel Couzijn en Piet Esser tot het selecte groepje wonderkinderen van professor Jan Bronner.
Hund begon zijn loopbaan als schilder, maar dat ging hem zo gemakkelijk af dat hij met zijn keuze voor de beeldhouwkunst een nieuwe weg hoopte in te slaan. Zijn gouden Prix de Rome van 1947 resulteerde in een serie belangrijke opdrachten en zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijksakademie. Dit legde echter een dergelijke druk op zijn schouders dat hij slechts een klein aantal opdrachten heeft voltooid. Het merendeel is in het ontwerpstadium blijven steken, opgeslagen in grote stellingkasten in zijn atelier. De vele ontwerpen en schetsjes in dit geestelijk laboratorium tonen het prachtig talent dat vooral bekendheid en bewondering geniet bij zijn collega's. Momenteel beleeft Hund een opmerkelijke opleving. Een grote collectie van zijn tekeningen is aangekocht door het Rijksmuseum terwijl zijn schilderijen van de Amsterdamse Jodenhoek zijn aangekocht door het Joods Historisch Museum. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 858.