kunstbus
Dit artikel is 28-09-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cornelis Engebrechtsz

(ook Cornelisz Engelbertsz., Engelbrechtsen), Nederlands schilder en tekenaar tussen de late gotiek en de renaissance van genrekunst, historie en portretten. Vader van Pieter Cornelisz. Kunst.

Geboorteplaats/datum Leiden 1458 - 1478 ca 1468
Sterfplaats/datum Leiden 1533

Engelbrechtsz behoort tot de overgangsfiguren van de late gotiek naar de renaissance. Zijn opleiding was nog geheel volgens de gotische tradities. Langzamerhand maakte hij zich hiervan los en komen er Renaissancedetails in zijn schilderijen.
Kenmerkend voor zijn stijl zijn de wat overdreven lange figuren, de fantastische kostuums en de schitterende kleuren. Hij schilderde vooral religieuze werken. Lucas van Leyden, Aert Claesz en zijn drie zonen behoorden tot zijn leerlingen. (Summa)

Biografie
Nadat hij bij Colijn de Coter in Brussel in de leer was geweest, opende Engelbrechtsz. in Leiden een eigen atelier, waarin hij o.a. Lucas van Leyden opleidde. Van zijn altaarstukken zijn er helaas maar weinig overgebleven. Dat hij door het Italiaanse Maniërisme was beïnvloed, blijkt uit het feit dat zijn figuren lang zijn en een beweeglijke indruk maken, en dat de landschappen op de achtergrond van een nieuwe stemming zijn doortrokken. De uitbeelsing van het thema is tegelijkertijd losjes en realistisch. Het drieluik van het Beweningsaltaar (1508, Leiden, Stedelijk Museum) is een van zijn belangrijkste werken.

In het begin van de 16e eeuw is Leiden de eerste stad in Holland met een eigen schilderschool. Grondlegger van de Leidse school was Cornelis Engebrechtsz. Hij werkte in een kunstmatige, laatgotische stijl die verwant is aan de zogenoemde Antwerpse maniëristen. Met Aertgen van Leyden, een leerling van Engebrechtsz., begint in Leiden de Renaissance.

De schilder Cornelis Engebrechtsz. (1468-1533), een volgeling van Rogier van der Weyden, had twee beroemde leerlingen, Aert Claesz. (1498-1564) en Lucas van Leiden (1494-1533), maar dezen maakten geen school.

Heilige te paard, tekening, Worcester (Massachussets), Worcester Art Museum
Eén van de vele werken onder de invloed van de bekende Dürergravures getekend of geschilderd. Deze heilige te paard vertoont, formeel gesproken, nauwe verwantschap met Dürers Ridder, Dood en Duivel.
Ook een Johan Wierix zou datzelfde thema behandelen (1564), maar slaafser dan hier het geval is. Houding van ruiter en paard doen hier sterk aan het befaamde Dürermodel denken. Bij het paard treffen voornamelijk dezelfde karakteristieke houding, terwijl de ruiter veel frivoler is uitgedost. Hetzelfde lange zwaard ritmeert de compositie. De ingesloten ruimte doet verder aan een andere gravure Het kleine paard (1505) denken. De vreemde vlinderhelm van de krijger uit deze laatste prent doet ongetwijfeld denken aan de rijkelijke pluimhelm van Engelbrechtz' heilige. (BRT)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.