kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Critical Art Ensemble

Critical Art Ensemble (CAE), opgericht in 1987, is een collectief van vijf tactische media kunstenaars die ieder hun eigen specialisme hebben, waaronder computerkunst, film, video, fotografie, tekstkunst, boekkunst en performances. CAE richt zich op de verkenning van de relatie en het snijvlak tussen kunst, kritische theorie, technologie en politiek activisme.

Het Critical Art Ensemble (CAE) is een collectief van wereldwijd bekende
kunstenaars, dat zich manifesteert in de context van de openbare ruimte, het onderwijs, de wetenschap en de kunsten.

De laatste jaren is het Critical Art Ensemble zich steeds meer gaan
toeleggen op het informeren van de publieke opinie over biotechnologie en de politieke, culturele en economische gevolgen daarvan. Dit werk is geenszins sensatiebelust. Door het publiek in de gelegenheid te stellen zelf proeven te doen, reikt het Critical Art Ensemble slechts informatie en kennis aan. Het brengt mensen in contact met de werkelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek, op manieren die dikwijls niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. De experimenten vinden steevast plaats op veilige en weloverwogen wijze, met gebruik van stoffen die algemeen verkrijgbaar zijn voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

Het Critical Art Ensemble is een Amerikaans gezelschap dat regelmatig maatschappijkritische projecten op touw zet. Wetenschappelijk (vooral biotechnologisch) onderzoek wordt systematisch uitvergroot. De droombeelden waarmee men bijvoorbeeld genetisch onderzoek wil verantwoorden, worden zo overdreven utopisch voorgesteld, dat het allemaal op een nachtmerrie begint te lijken.

Vanaf 1996 houdt The Critical Art Ensemble zich bezig met de maatschappelijke consequenties van biotechnologie en de betekenis daarvan voor het individu. Een belangrijke vraag die The Critical Art Ensemble hierover stelt is of de mens tot een informatieprobleem wordt gereduceerd. Op hun site kom je meer te weten over genetische manipulatie via "The Cult of the New Eve" en via "5 new miracles".

Eind jaren '90 voerden ze in De Beursschouwburg The Flesh Machine op. Deelnemers kregen in dit project een CD-rom voorgeschoteld, over ideale gezinnetjes en genetisch 'verbeterde' arbeiders, er werden testen afgenomen om hun geschiktheid als donor te bepalen en wie slaagde kon bloed laten aftappen. Een lab ter plaatse stelde vervolgens de marktwaarde van hun DNA vast, mochten ze ooit besluiten het te willen verkopen.

Ook in projecten die (mede) georganiseerd werden door De Balie in Amsterdam heeft Steve Kurtz en Critical Art Ensemble meerdere malen opgetreden. Zij vormden een belangrijke en voortdurende aanwezigheid in de Next 5 Minutes conferenties rondom tactische media.

Genterra
In de tentoonstelling Genterra presenteren ze hun afwijkende beeld van de informatiecultuur en uiten ze hun kritiek op genetische manipulatie in een multimedia-installatie. The Critical Art Ensemble gebruikt een deel van de Oude Kerk als de ruimte van een fictief bedrijf, genaamd "GenTerra". Dit bedrijf zegt een nieuw soort bedrijfsmodel te hebben, dat op een maatschappelijk verantwoorde en democratische wijze met biotechnologie omgaat, maar er blijkt meer aan de hand..... In de 'installatie' worden DNA-monsters van de bezoekers gecombineerd met DNA van bacterieën. Op deze manier gaat CAE met het publiek in discussie over biotechnologie en genetische manipulatie en de vraag hoe hiermee op een meer verantwoorde wijze omgegaan kan worden.
http://www.critical-art.net/genterra/index.html

2003 - Kurtz en zijn collega's exposeerden in onder meer Amsterdam installaties waarmee bezoekers hun meegebrachte etenswaren konden testen op genetisch gemodificeerde ingrediënten. Dergelijke installaties zijn bedoeld om het publiek te laten nadenken over genetische modificatie.

Patriot Act. Tot nu toe hebben zeven personen een dagvaarding ontvangen: Steve Kurtz, professor Kunstgeschiedenis en mede-oprichter van het Critical Art Ensemble en hoogleraar aan de Universiteit van Buffalo; Steven Barnes en Dorian Burr, mede-oprichters van het Critical Art Ensemble; Beatriz da Costa en Paul Vanouse, kunstenaars die hebben samengewerkt met het Critical Art Ensemble; en de sympathiserende kunstenaars Adele Henderson en Andrew Johnson.

De FBI verdenkt leden van het kunstenaarsgezelschap Critical Art Ensemble (CAE) van bioterrorisme. Aanleiding vormde de bij toeval ontdekte chemische attributen in de woning van Steve Kurtz, de belangrijkste man van het gezelschap. Het aangetroffen materiaal zou echter onderdeel uitmaken van het werk van CAE.

In de ochtend van 11 mei trof Steve Kurtz in diens woning in Buffalo zijn vrouw dood aan in bed. Ze bleek te zijn overleden aan een hartstilstand. De aandacht van de gealarmeerde ziekenbroeders ging echter niet alleen uit naar de overledene. Zij zagen in de flat her en der het 'biotech' logo prijken alsmede allerhande laboratorium-apparatuur en chemische preparaten.

Omdat de ziekenbroeders het niet vertrouwden brachten ze de FBI op de hoogte. Hierop volgde er een huiszoeking, uitgevoerd door de Joint Terrorism Task Force, waarbij Kurtz werd gearresteerd. De Buffalo Health Department beschouwde de woning als een gevaar voor de gezondheid.

De spullen die de FBI in beslag nam, maken onderdeel uit van het nieuwste project van Critical Art Ensemble. Het zou gaan om een mobiele opstelling van een DNA laboratorium waarmee voedingsproducten kunnen worden 'getest' op aanwezigheid van genetisch gemanipuleerde ingrediënten.

Inmiddels is Kurtz weer vrij maar moet hij zich verantwoorden voor een rechtbank op 15 juni, samen met nog vijf andere leden en ex-leden van het collectief Critical Art Ensemble. De aanpak van de autoriteiten is mogelijk het gevolg van de nieuwe nationale veiligheidswetgeving die de bevoegdheden van autoriteiten buiten elke proportie hebben opgerekt.

Diverse kunstenaars in de Verenigde Staten zien in de harde aanpak het bewijs dat kritische kunstenaars het zwijgen wordt opgelegd. De reputatie van Critical Art Ensemble, hun uitzonderlijke werk en belangrijke geschriften en projecten die allen in de grootst mogelijke openheid zijn uitgevoerd, maken deze gang van zaken in hun ogen totaal onacceptabel.

http://www.caedefensefund.org/

Relevante verwijzingen: debalie: critical art ensemble, debalie: steve kurtz

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 17.